Разширено отстраняване на неизправности на мрежова карта за работни станции на Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва разширено отстраняване на неизправности за мрежови карти. За информация относно отстраняването на неизправности в мрежата в Windows Vista посетете следния уеб сайт на Microsoft:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Проблемите в мрежовите връзки имат различни причини, но обикновено възникват поради неподходящи мрежови карти, неподходящи настройки на комутатор, повреди в хардуера или проблеми в драйверите. Някои от наблюдаваните във връзката симптоми са непостоянни и не е ясно дали се дължат на посочените причини.


Чести причини за проблеми в мрежовите връзки са следните:
 • Мрежовите карти и портовете на комутаторите имат несъвпадащи дуплексни нива или настройки за скорост на прехвърляне.
 • Мрежовите карти или комутаторите със скорости на предаване от 10/100 мегабита в секунда (Мбит/с) не превключват правилно. Съществува вероятност някои от настройките за автоматично разпознаване да не разпознаят правилно скоростта на някои мрежови карти.
 • Мрежовата карта е несъвместима с дънната платка или други хардуерни или софтуерни компоненти и драйвери.
Типичните съобщения за грешка включват следното:
Error 55: („Съобщение за грешка 55:“) "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST).(„Зададеният мрежов ресурс вече не е достъпен“ (ERROR_DEV_NOT_EXIST)).
Error 64: („Съобщение за грешка 64:“) "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED)(„Зададеният мрежов ресурс вече не е достъпен“ (ERROR_NETNAME_DELETED)").
Error 121: („Съобщение за грешка 121:“) "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT).(„Изтече периода на изчакване на семафора“ (ERROR_SEM_TIMEOUT))
Error 1231: („Съобщение за грешка 1231:“) "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).(„Отдалечената мрежа не може да бъде достигната от транспорта“ (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)).
Регистрите за събития на компютърната система на клиента могат да показват някой от следните записи:
Type: („Тип:“) Warning („Предупреждение“)
Source: („Източник:“) MrxSmb
Event ID: („ИД на събитие“) 50
Description: („Описание:“)
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. ("Lost Delayed-Write-Data} Опити на системата за предаване на файлови данни от буфера към \Device\LanmanRedirector.") The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.(„Записването завърши неуспешно и е възможно само някои от данните да са записани във файла“.)
Type: („Тип:“)Warning („Предупреждение“)
Source: („Източник“)MrxSmb
Event ID: („ИД на събитие“) 3013
Description: („Описание“)
The redirector has timed out to ServerName („Пренасочването надхвърли времето за изчакване на ИмеНаСървъра“)
Type: („Тип:“)Warning („Предупреждение“)
Source: („Източник“)MrxSmb
Event ID: („ИД на събитие“) 3036
Description: („Описание“)
The redirector detected a security signature mismatch. („Пренасочването откри несъответствие в защитния подпис“.) The connection has been disconnected.(„Връзката беше изключена“.)
Възможно е да има няколко срещания на следния TCPIP 4201 запис в регистрите на събитията:
Type: („Тип“)Information („Информация“)
Source: („Източник“) TCPIP
Event ID: („ИД на събитие“) 4201
Description: („Описание“)
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.(„Системата откри, че мрежовата карта Compaq NC6134 Gigabit NIC е свързана към мрежата и е стартирала нормална операция през мрежовата карта“.)
Обикновено има само едно TCPIP 4201 събитие след рестартиране на компютъра или след деактивиране или активиране на мрежовата карта.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на проблеми в мрежовите връзки изпълнете следните стъпки:
 1. Използване на инструментите на командния ред Ping и PathPing за тестване на основното свързване. Използвайте Ping за изолиране на проблеми в мрежовия хардуер и несъвместимост при конфигуриране. Използвайте PathPing за откриване на загуба на пакети при многостъпково предаване на данни.

  За да наблюдавате статистика при Ping, използвайте командата ping -t. За да видите статистика и да продължите, натиснете CTRL+BREAK. За да спрете, натиснете CTRL+C. Ако откриете загуба на пакети в изходните статистически данни, това показва мрежови проблеми до OSI (Отворен модел за връзка между мрежови системи) слой 3 (свързване на ниво IP).

  Ако отдалечената система, към която изпълнявате командата ping,се намира на връзка с голямо закъснение, като сателитна връзка, периодът за отговор може да бъде по-дълъг. Използвайте ключа -w (wait („изчакване“)), за да зададете по-дълъг период на изчакване.

 2. Проверете регистрите за събития за записи, свързани с мрежовата карта или връзките.

  За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

  308427 Разглеждане и управление на регистри на събития в програмата за преглед на събития на Windows XP

 3. Проверете дали мрежовата карта е в Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) („Списък за хардуерна съвместимост на Microsoft“).
 4. Проверете останалите компютри, които използват същия подразбиращ се шлюз, включен към същия концентратор или комутатор. Ако тези компютри нямат проблеми със свързването в мрежата, то вероятно проблемът е в повредена мрежова карта на един компютър.

  В такъв случай, актуализирайте драйвера на мрежовата карта до последната версия.
 5. Свържете се с доставчика на всяка дънна платка и актуализирайте BIOS на платките. Някои мрежови карти и дънни платки или версии на BIOS са несъвместими. Вземете последната версия от уеб сайта на доставчика или се свържете с доставчика на хардуера.
 6. Проверете стандартните настройки на мрежовата карта и хардуера на изходящата връзка (концентратор или комутатор). Уверете се, че всички изграждащи мрежата ресурси (мрежова карта, концентратор и комутатор) са настроени на една и съща скорост и дуплексно ниво. Ако типът на медията е настроен на autosensе, autosensing или autodetect, или "Auto Select" („Автоматичен избор“), проверете дали всички компоненти се разпознават правилно при autosensing.

  При някои комутатори, настройката за дуплекс "Auto" може да доведе до използване на полудуплекс. Може да се наложи да я накарате да използва пълен дуплекс.

  Установете комутатора в първоначално състояние, рестартирайте клиента и проверете възможността за свързване.

  Поставете и клиента, и сървъра на пасивен концентратор. Ако комуникацията се възстанови, проблемът може би се причинява от неправилна конфигурация на мрежовия комутатор.

  За повече информация относно начините на конфигуриране на устройствата се обърнете към доставчика на хардуера.
 7. Настройте ръчно мрежовата карта на компютъра с проблеми при свързване на полу-дуплекс и по-ниска скорост.

  Свържете системата към комутатора, който е конфигуриран на полудуплекс и 10 Мбит/с или използвайте концентратор 10 Мбит/с, за да видите дали връзката може да се установи при по-ниски скорости на предаване.

  За да увеличите ефективността, увеличете ръчно настройките за скорост до 100 Мбит/с и рестартирайте компютъра. Тествайте за загуба на връзка с мрежата, увеличете настройката до пълен дуплекс и рестартирайте компютъра. Ако възникне загуба на мрежова връзка, намалете настройката за дуплекс и скоростта от предишната настройка.
 8. Заменете мрежовия кабел между търпящата повреда система и концентратора или комутатора.
 9. Подменете мрежовата карта с друга, тествана и доказала надеждността си. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Отстранете диагностичната програма на мрежовата карта.
  2. Премахнете мрежовата карта от Network properties („Свойства на мрежата“).
  3. Инсталирайте новата мрежова карта.
 10. Изпълнете Network Monitor („Наблюдение на мрежата“) по едно и също време в двата края на мрежовата връзка. Сравнете информацията за обмен на пакети в двете системи, след като филтрирате проследяването в адресите в тях, за да видите дали трафикът е един и същ.

  Използвайте TCP Retransmit и инструмента Network Monitor Experts, за да разпознаете предаването на TCP. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте "Network Monitor" („Наблюдение на мрежата“)
  2. В менюто Tools („Инструменти“) щракнете върху Experts („Експерти“), след което щракнете върху TCP Retransmit в навигационния екран.
  3. Щракнете върхуAdd to Runlist („Добави към списъка за изпълнение“).
  4. Щракнете върху Run Experts („Изпълни „Експерти““).
  Ако в някой от пакетите липсват рамки, проверете междинното окабеляване, концентраторите, комутаторите и маршрутизаторите за грешки в хардуера или конфигурацията.

  В Network Monitor („Наблюдение на мрежата“) прегледайте обобщителната рамка Capture Statistics („Статистика на заснемане“). Това е последната рамка от проследяването. Ако тя съдържа различна от 0 стойност в следните статистически броячи, проблемът във връзката вероятно е причинява от проблеми в хардуера или конфигурацията.
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Мрежовите комутатори и мрежовите карти на сървъра трябва да имат съвпадащи за комуникацията настройки за дуплекс, за да функционират правилно. И двата трябва да бъдат настроени на пълен дуплекс или полу-дуплекс. Не се допуска несъвпадение.

Компютрите от локалната мрежа (LAN) обикновено споделят обща мрежова среда при пълен дуплекс. Тази конфигурация позволява на два компютъра да предават данни по едно и също време.

Проблеми в свързването могат да възникнат при стойност „истина“ на някое от следните условия:
 • Компютърът е преместен на нов порт за Ethernet комутатор, който автоматично разпознава мрежова скорост. Разбира се, мрежовата карта е конфигурирана за изпълнение на комуникация при пълен дуплекс с настройка за статична скорост на прехвърляне в мрежата (10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1 гигабит в секунда [Гбит/с]).
 • И портът на Ethernet комутатора, и мрежовата карта на компютъра са конфигурирани за принудителна комуникация при пълен дуплекс с 100 Мбит/с или 1 Гбит/с. Разбира се, Ethernet комутаторът или мрежовата карта е възможно да не могат да осъществят комуникация помежду си при тази скорост или да не могат да използват предаване при пълен дуплекс.
Можете да подобрите мрежовата производителност в средата на Ethernet LAN чрез използване на хардуер за пълен дуплекс. Тази конфигурация позволява двустранна комуникация между мрежовите устройства. Без хардуер за пълен дуплекс, информацията се първо по едната, а след това по другата линия. При хардуерни конфигурации с полу-дуплекс често се наблюдават конфликти на пакетите в мрежата и при всеки от тях конфликтните пакети трябва да бъдат повторно изпратени. Това създава по-голям трафик, който може да намали мрежовата ефективност.

При пълния дуплекс пътищата за изпращане и получаване са разделени. Следователно, можете да предавате и получавате по едно и също време и конфликтите се предотвратяват. Поради увеличената пропускливост и липсата на конфликти, пълният дуплекс е по чувствителен към надхвърлящото препоръчваните граници лошо терминиране или затихване по кабелите. Това може да генерира достатъчно за влошаване на ефективността препредаване на данни.

БИБЛИОГРАФИЯ

243294 Показване на невалидна контролна сума за TCP заглавие в Network Monitor („Наблюдение на мрежата“) (Това може да е на английски)
315978 Мрежови проблеми в маршрутизатора при използване на Windows XP (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 325487 – Последен преглед: 29.04.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка