Използване на Diskpart.exe за разширяване на том за данни в Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва използването на стартиращата се от командния ред помощна програма Diskpart.exe за разширяване на том за данни в неразпределено пространство.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Можете да използвате помощно средство Diskpart.exe за управление на дискове, дялове и томове чрез базиран на командния ред интерфейс. Можете да използвате Diskpart.exe както с основни, така и с динамични дискове. Ако даден NTFS том се намира върху хардуерен контейнер RAID 5, който поддържа възможността за добавяне на пространство към контейнера, значи можете да разширите NTFS тома с помощта на Diskpart.exe, като оставите дискът да е основен.

Използвайте командата extend (разшири), за да включите неразпределеното пространство в наличния том, съхранявайки данните на него.

По-долу следват изискванията за командата extend (разшири):
 • томът трябва да е форматиран за файловата система NTFS;
 • за основните томове е необходимо неразпределеното пространство за разширението да се намира непосредствено до разширяемото пространство на същия диск;
 • за динамичните томове неразпределеното пространство може да бъде произволно празно пространство на който и да е динамичен диск на системата;
 • поддържа се разширение само на томове с данни. Възможно е блокиране на разширяването на системните томове или томове за стартиране на операционната система, съпроводено от следното съобщение за грешка:
  Diskpart failed to extend the volume. ("Diskpart не успя да разшири тома.") Please make sure the volume is valid for extending. ("Уверете се, че томът поддържа възможност за разширяване.")
 • Разширяването на дял е невъзможно, ако файлът на виртуалната памет на системата се намира на него. Преместете файла на виртуалната памет на дял, който не планирате да разширявате.
За да разширите дял или том, е необходимо първо да изберете тома, за да го изведете на преден план, след което можете да посочите размера на разширението. За разширяване на том изпълнете следните стъпки:
 1. В командния ред въведете diskpart.exe.
 2. Въведете list volume ("извеждане на списък с томове"), за да се изведат дяловете на компютъра .
 3. Въведете Select volume номер на тома, където номер на тома е номерът на тома, който искате да разширите.
 4. Въведете extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Следва описание на параметрите:
  size=n ("размер=n")
  Размер на дисковото пространство в мегабайти (МБ), който ще бъде добавен към текущия дял. Ако не посочите размер, дискът ще бъде разширен до целия размер на прилягащото неразпределено пространство.

  disk=n (диск=n)
  Динамичният диск, на който ще се разшири томът. На диска се заделя пространство с размер, равен на size=n. Ако не е посочен диск, томът се разширява на текущия диск.

  noerr
  Използва се само в скриптове. При извеждане на грешка този параметър посочва, че Diskpart трябва да продължава да обработва командите, игнорирайки я. Без параметъра noerr всяка грешка ще предизвика затваряне на Diskpart, съпроводено със съобщение за кода на грешката.
 5. Въведете exit, за да затворите Diskpart.exe.
Когато изпълнението на командата extend (разшири) завърши, трябва да се появи съобщение, уведомяващо, че Diskpart е разширил тома успешно. Новото пространство трябва да бъде добавено към наличното устройство, съхранявайки същевременно данните на тома.

Забележка В Microsoft Windows XP и в Microsoft Windows 2000 не можете да използвате Diskpart.exe за разширяване на обикновен том на динамичен диск, ако първоначално този диск е бил създаден на основен диск. Можете да разширите само обикновени томове, създадени след надграждането на диска до динамичен диск. Ако се опитате да разширите обикновен том на динамичен диск, но първоначално този том е бил създаден на обикновен диск, ще се появи следното съобщение за грешка: Това ограничение е премахнато в Microsoft Windows Server 2003.
Diskpart failed to extend the volume. ("Diskpart не успя да разшири тома.")
Please make sure the volume is valid for extending. ("Уверете се, че томът поддържа възможност за разширяване.")
Забележка Windows Server 2003 и Windows XP включват Diskpart.exe като част от основната операционна система.

За да изтеглите стартиращата се от командния ред помощна програма Diskpart.exe за Windows 2000, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Препоръчително е да се свържете с производителя на системата за актуализирана BIOS, фърмуер, драйвери и агенти преди да конвертирате дисковете в динамични.
Свойства

ИД на статията: 325590 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка