След деактивиране на услугата Windows Update или Microsoft Update от системния администратор се извеждат едно или повече съобщения за грешки

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Направете резервно копие на регистъра преди да го промените. Уверете се, че знаете как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и модифицирането на системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

СИМПТОМИ

За компютри, работещи под Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003

Възможно е да се появи един или няколко от следните симптоми:
 • При опит за достъп до уеб сайта Windows Update или до Microsoft Update се появява съобщение за грешка, подобно на следното:
  Access Denied ("Достъпът е отказан")
  Network policy settings prevent you from using Windows Update to download and install updates on your computer. ("Настройките на мрежовите правила блокират използването на Windows Update за изтегляне и инсталиране на актуализации на компютъра.") If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator. ("Ако смятате, че сте получили това съобщение по грешка, свържете се със системния администратор.")
 • При избор на Windows Update или на Microsoft Update в менюто Start ("Старт") се появява съобщение за грешка, подобно на следното:
  Windows Update was disabled by your system administrator. ("Услугата Windows Update е деактивирана от вашия системен администратор.")

За компютри, работещи под Windows 2000, Windows XP или Windows Server 2003

Възможно е да се появи един или няколко от следните симптоми:
 • Прекият път Windows Update или Microsoft Update липсва в менюто Start ("Старт").
 • Прекият път Windows Update или Microsoft Update липсва в менюто Tools ("Инструменти") на Microsoft Internet Explorer.
 • Разделът Automatic Updates ("Автоматични актуализации") липсва в диалоговия прозорец System Properties (Свойства на системата").
 • След като конфигурирате услугата Automatic Updates ("Автоматични актуализации"), не получавате съобщения за критично важни актуализации. Освен това не получавате критично важни актуализации нито от Windows Update, нито от Microsoft Update.
 • Device Manager (Диспечерът на устройствата) не инсталира автоматично актуализации на драйвери от Windows Update, нито от Microsoft Update.
 • При щракване върху инструмента Automatic Updates (Автоматични актуализации) на контролния панел настройките на инструмента са недостъпни. Появява се съобщение, подобно на следното:
  Услугата Windows Update не е достъпна.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква, когато услугата Windows Update е деактивирана от една от следните настройки:
 • Правила за групата
 • Системни правила
 • Системен регистър

РАЗРЕШЕНИЕ

За корпоративни клиенти с връзка към корпоративна мрежа

С цел елиминиране на този проблем се свържете с администратора на локалната мрежа, за да определите дали достъпът до Windows Update е блокиран от настройките на правилата за групи.

За домашни потребители без връзка към корпоративна мрежа

За потребители, използващи Windows 2000, Windows XP или Windows Server 2003

За да възстановите липсващ пряк път към Windows Update или към Microsoft Update на компютър, работещ под Windows 2000, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в компютъра като администратор на локалната мрежа.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете gpedit.msc и след това натиснете OK.
 3. В левия панел разгънете User Configuration ("Потребителска конфигурация"), след това разгънете Administrative Templates ("Административни шаблони") и щракнете върху Start Menu and Taskbar ("Меню "Старт" и лентата на задачите").
 4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Disable and remove links to Windows Update ("Деактивиране или премахване на връзките към Windows Update"), след което щракнете върху Properties ("Свойства").
 5. Щракнете върху Disabled ("Забранени"), след това върху Apply ("Приложи") и накрая натиснете OK.
За да възстановите липсващ пряк път към Windows Update или към Microsoft Update на компютър, работещ под Windows XP или Windows Server 2003, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в компютъра като администратор на локалната мрежа.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете gpedit.msc и след това натиснете OK.
 3. В левия панел разгънете User Configuration ("Потребителска конфигурация"), след това разгънете Administrative Templates ("Административни шаблони") и щракнете върху Start Menu and Taskbar ("Меню "Старт" и лентата на задачите").
 4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Remove links and access to Windows Update ("Премахване на връзките и достъпа към Windows Update"), след което щракнете върху Properties ("Свойства").
 5. Щракнете върху Disabled ("Забранени"), след това върху Apply ("Приложи") и накрая натиснете OK.
За да разрешите достъпа към уеб сайта Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в компютъра като администратор на локалната мрежа.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете gpedit.msc и след това натиснете OK.
 3. В левия панел разгънете User Configuration ("Потребителска конфигурация") и след това разгънете Administrative Templates ("Административни шаблони").
 4. Разгънете Windows Components ("Компоненти на Windows") и натиснете Windows Update.
 5. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Remove access to use all Windows Update Features ("Премахване на достъпа до всички функции на Windows Update"), след което щракнете върху Properties ("Свойства").
 6. Щракнете върху Disabled ("Забранени"), след това върху Apply ("Приложи") и накрая натиснете OK.

За потребители на Windows 98 или Windows Millennium Edition

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. Разгънете HKEY_CURRENT_USER, след това Software, последвано от Microsoft, след това Windows, след това CurrentVersion и накрая Policies.
 3. Ако ключът Windows Update съществува, натиснете Windows Update.
 4. Ако стойността DisableWindowsUpdateAccess на DWORD съществува, щракнете в десния панел с десния бутон на мишката върху DisableWindowsUpdateAccess и след това изберете Delete ("Изтрий").
 5. Разгънете HKEY_CURRENT_USER, след това Software, последвано от Microsoft, след това Windows, след това CurrentVersion и накрая Policies.
 6. Ако ключът Explorer съществува, натиснете Explorer.
 7. Ако стойността DisableWindowsUpdateAccess на DWORD съществува, щракнете в десния панел с десния бутон на мишката върху DisableWindowsUpdateAccess и след това изберете Delete ("Изтрий").
 8. Ако стойността NoWindowsUpdate на DWORD съществува, щракнете в десния панел с десния бутон на мишката върху NoWindowsUpdate и след това изберете Delete ("Изтрий").
 9. Разгънете HKEY_LOCAL_MACHINE, след това Software, последвано от Microsoft, след това Windows, след това CurrentVersion и накрая Policies.
 10. Ако ключът Explorer съществува, натиснете Explorer.
 11. Ако стойността DisableWindowsUpdateAccess на DWORD съществува, щракнете в десния панел с десния бутон на мишката върху DisableWindowsUpdateAccess и след това изберете Delete ("Изтрий").
 12. Ако стойността NoWindowsUpdate на DWORD съществува, щракнете в десния панел с десния бутон на мишката върху NoWindowsUpdate и след това изберете Delete ("Изтрий").
 13. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Windows 2000 поддържа настройката на груповите правила Disable and remove links to Windows Update ("Деактивиране или премахване на връзките към Windows Update"). Windows XP Professional и Windows Server 2003 поддържа настройката на груповите правила Remove links and access to Windows Update ("Премахване на връзките и достъпа към Windows Update"). На другите операционни системи от семейството на Windows можете да използвате системните правила или да модифицирате системния регистър.

Администратор може да използва тези правила, за да блокира достъпа до Windows Update и до Microsoft Update за индивидуални потребители, потребители в домейна или за обекти на Active Directory.

За допълнителна информация относно отстраняването на проблеми с Windows Update и с Microsoft Update щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

316524 При опит за посещение на уеб сайта Windows Update или на уеб сайта Microsoft Update се появява съобщение за грешка "Administrators only" ("Само за администратори") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 326686 – Последен преглед: 15.09.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка