Открийте своите изтегляния в Microsoft и продуктови ключове

Прилага се за: Microsoft Store

Повечето софтуерни продукти, които купувате директно от Microsoft Store като цифров файл за изтегляне, като например Office, Windows и Xbox за игри, могат да бъдат изтегляни, инсталирани или инсталирани отново в хронология на поръчките. Намерете софтуера и тогава изберете Продуктов ключ/Инсталиране.

Ако търсите инструкциите за изтегляне и инсталиране на конкретен продукт, вижте следните раздели.