Улеснен достъп в Microsoft Edge

Прилага се за: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge предлага тези опции за улеснен достъп, за да ви помогнат да сърфирате по-лесно в интернет.

Увеличаване на уеб страница

В Microsoft Edge изберете Настройки и други  и след това изберете Увеличаване на мащаба , Намаляване на мащаба,  или Пълен екран . Или използвайте клавишните комбинации по-долу:

 Натиснете това  За да направите това
 Ctrl + знак „плюс“ (+)  Увеличаване на мащаба (25%)
 Ctrl + знак „минус“ (‑)  Намаляване на мащаба (25%)
 Ctrl + нула (0)  Нулиране на нивото на мащабиране до 100%
 Ctrl + превъртане на колелцето нагоре  Увеличаване на мащаба
 Ctrl + превъртане на колелцето надолу  Намаляване на мащаба
 F11 Превключване между пълен екран и изход от цял екран

Направете така, че интернет да бъде четен на глас за вас

Microsoft Edge може да чете на глас електронни книги, както и уеб сайтове. Докато електронната книга е отворена, изберете или докоснете някъде на страницата и изберете Четене на глас  . Ако сте на даден уеб сайт, изберете Настройки и други   и след това Четене на глас.

По-голямо удобство при четене

Изгледът за четене в Microsoft Edge предоставя по-изчистено и по-опростено оформление с по-малко разсейващи елементи. Променете стила на изгледа за четене и размера на шрифта съобразно предпочитанията си.

 1. В Microsoft Edge отворете статия за новини или друга страница, която искате да прочетете.
 2. Изберете Изглед за четене в адресната лента (тя е налична само в някои уеб страници).
 3. Изберете Настройки и други  > Настройки.
 4. Под Четене изберете размер на шрифта и променете стила на изгледа за четене на Светъл, Среден или Тъмен.

 

Използване на клавиатура за сърфиране в интернет

Натиснете клавиша Tab за придвижване напред и клавишите Shift + Tab за придвижване назад през елементите на екрана, като например:

 • Връзки във вид на текст или изображения
 • Текстови полета на формуляри в уеб сайтове
 • Активни зони върху карти с хипервръзки
 • Адресната лента
 • Раздели
 • HTML кадри

Натиснете клавиша F6 за преместване фокуса от съдържанието на уеб страница до адресната лента и обратно. Натиснете клавиша F7 за използване на клавишното сърфиране. Това ви позволява да избирате текст и да се придвижвате в дадена уеб страница с помощта на клавишите Home, End, Page Up, Page Down и клавишите със стрелки на клавиатурата.

Преглед на още клавишни комбинации за Microsoft Edge

 

Използване на функцията за повишена четливост за по-голямо удобство при четене

За да включите режима на повишена четливост, натиснете ляв клавиш Alt + ляв клавиш Shift + Print Screen на клавиатурата. Или отидете на Настройки > Улеснен достъп  > Повишена четливост. Под „Избор на тема“ изберете тема с повишена четливост от падащото меню, след което изберете Прилагане.