23 август 2016 г. – KB3176934 (компилация на ОС 14393.82)

Прилага се за: Windows 10, version 1607, all editions

Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

  • Подобрена надеждност на мрежовия контролер, DNS сървъра, шлюзовете, Storage Spaces Direct, акаунтите за услуга, управлявани от група, заявките за отдалечена процедура (RPC), PowerShell, Internet Explorer 11, сдвояването и съвместимостта на принтери, ядрото на Windows, Media Core, Microsoft Store, активната готовност, услугата Cluster Health, дебъгера и платформата на софтуера за управление и Active Directory.
  • Подобрена производителност на Storage Spaces Direct с много възли или дискове, списъците за превъртане в Xbox One, придобиването на DHCP адрес, заявките на Active Directory и услугата Cluster Health.
  • Адресиран проблем, който не позволяваше изпълнението на мултимедийно съдържание от външен носител в Xbox One чрез функцията „Прехвърляне към устройство“.
  • Адресиран проблем, при който събитията с мишката не работеха правилно в Internet Explorer 11.
  • Адресиран проблем с рендирането и преоразмеряването на вложени таблици в Internet Explorer 11.
  • Адресиран проблем, при който оформлението на ПИ не се актуализираше правилно в нестандартен режим в Internet Explorer 11.
  • Адресиран проблем, който прекъсваше периодично връзката на възлите с клъстерната служба.
  • Адресиран проблем, при който опциите за 3G и 4G не се показваха правилно в настройките на Windows 10 Mobile.
  • Адресирани допълнителни проблеми със записването за управление на мобилни устройства(MDM) за клиент на Azure Active Directory, съвместимостта на софтуера, рендирането на шрифтове Yu Gothic, Cortana, бавните връзки с дяловете на клъстера, неуспешното стартиране от Xbox One на приложението Netflix чрез DIAL протокола, силата на звука и възпроизвеждането на музика в Xbox One, спирането на цялото видео при изпълнение на аудио в приложение за ТВ, неправилното мащабиране на прозореца на първото изпълнение на Internet Explorer 11, настройването на драйвери, Windows Update за бизнеса, неуспешното инсталиране на приложения след нулиране на устройството, неуспешното зареждане при разрешени Hyper-V и BitLocker, диспечера на кеша, услугата Cluster Health, невъзможната промяна на роли и функции на заключено устройство, неработещите съпоставяния от диск към приложение, PowerShell, липсващото изображение на екрана при заключване, неразпознаването на проследяващото устройство за фитнес като устройство за съхранение, неработещото синхронизиране между Intune и Azure Active Directory (AAD), разговорите в Skype чрез Wi-Fi, възпроизвеждането на потока чрез прогресивно изтегляне, невъзможната отмяна на изтеглянето от Windows, разширенията за Microsoft Edge, неправилния ПИ на екрана при заключване след възобновяване от режим на хибернация или заспиване и блокираното инсталиране на пакети с игри от Microsoft Store.

За повече информация относно пълния списък на засегнатите файлове вж. KB3176934.