9 август 2016 г. – KB3176492 (компилация на ОС 10240.17071)

Прилага се за: Windows 10

Тази актуализация включва подобрения на качеството и корекции на защитата. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват: 

  • Подобрена надеждност за Internet Explorer 11 и споделянията чрез WebDAV.
  • Адресиран проблем, засягащ някои устройства с разрешена функция Bitlocker, които не се стартираха до екрана за въвеждане на паролата за BitLocker.
  • Адресиран проблем, причиняващ неправилна работа на събитията MouseUp и MouseDown при използване на плъзгач във вградена рамка (IFrame).
  • Адресиран проблем, който забавя показването на съдържанието при преоразмеряване на прозореца на браузъра Internet Explorer 11.
  • Адресиран проблем в задаването на приоритети за DNS подмрежата, който засягаше връзката с мрежата.
  • Адресиран проблем с OLE плъзгане и пускане, който не позволява изтеглянето на повече от един елемент на операция.
  • Адресирани допълнителни проблеми с промененото лятно часово време, актуализации, които не се инсталират, Internet Explorer 11 и ядрото на Windows.
  • Актуализации на защитата за списъка със забранени елементи за режима на ядрото, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, графичния компонент на Microsoft, методите за удостоверяване на Windows, екрана при заключване, драйверите за режима на ядрото и защитеното зареждане.

За повече информация относно корекциите на защитата и пълен списък на засегнатите файлове вж. KB3176492.