13 декември 2016 г. – KB3205383 (компилация на ОС 10240.17202)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация на защитата включва следните допълнителни подобрения и корекции. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват: 
 • Обърнато е внимание на проблем, който води до неуспешна инсталация на клиента System Center Configuration Manager (SCCM), когато дадено устройство е възстановено посредством поредица задачи в SCCM.
 • Обърнато е внимание на проблем, при който възниква грешка, когато началната страница на браузъра е зададена на изключително дълъг URL адрес. 
 • Отстранен е проблем, при който функцията на браузъра за предложения за търсене и предлагани сайтове не работи правилно.
 • Разрешен е проблем, поради който при промяна на паролата на локален акаунт с инсталирана актуализация KB3198585, компютърът спира да отговаря при съобщението „Паролата се променя“.
 • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми с Internet Explorer и актуализации на информацията за часова зона.
 • Актуализации на защитата за Microsoft Uniscribe, графичния компонент на Microsoft, операционната система Windows, Microsoft Edge, Internet Explorer, Windows Hyper-V, ядрото на Windows и драйвера за режима на ядрото.
За повече информация относно корекциите на защитата, включени в тази актуализация вижте Справочника за актуализации на защитата. Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уебсайта на Каталог на Microsoft Update.

 • Информация относно замяна на актуализации
  Тази актуализация заменя последно издадената актуализация KB3205436
 • Информация за файловете
  За списък на предоставените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация KB3205383. Ако за пръв път инсталирате пакет за актуализация на Windows 10, размерът на пакета за версия X86 ще бъде 489 МБ, а за версия x64 – 1030 МБ.