10 януари 2017 г. – KB3210720 (компилация на ОС 10240.17236)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват: 
  • Обърнато е внимание на проблеми със защитата в Microsoft Edge
Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


 СимптомЗаобиколно решение 
Потребителите може да видят забавени или изрязани екрани, докато изпълняват приложения с 3D рендиране (като например игри) на системи с повече от един монитор. За заобиколно решение на този проблем обмислете следните опции:
  • Изпълнение на приложението в режим на Windows (не на пълен екран)
  • Стартиране на приложението само с един свързан монитор 

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уебсайта Каталог на Microsoft Update.