26 януари 2017 г. – KB 3216755 (компилация на ОС 14393.726)

Прилага се за: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Подобрения и корекции


Тази версия е достъпна единствено на уеб сайта „Каталог на Microsoft Update“

Тази актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:
 • Обърнато е внимание на известен проблем с KB3194798, който правеше свързаните DFS‑N мрежови устройства недостъпни за членове на групата на администраторите, когато са разрешени UAC и EnableLinkedConnections.
 • Обърнато е внимание на известен проблем в KB3213986 – Възможно е потребителите да изпитват забавяния, докато изпълняват приложения с 3D рендиране на няколко монитора.
 • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на конвертирането на 24-битово изображение в 32-битово.
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява загубата на правилата на защитната стена на Windows след надстройка от RTM версия до 1511 или 1607.
 • Обърнато е внимание на проблем, който попречва на изтеглянето на файл от уеб страница в браузърите Internet Explorer и Microsoft Edge. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на използването на функцията „Изтриване на хронологията на браузъра“ в Internet Explorer.
 • Обърнато е внимание на проблем, който зарежда уеб сайтове, които заобикалят прокси сървъра в зоната на локалния интранет, когато е зададено Интранет сайтове: Включи всички сайтове, които заобикалят прокси сървъра (Забранено)
 • Обърнато е внимание на проблем, при който грешен положителен резултат за XSS предотвратява зареждането на уеб страница след влизането в сайт.
 • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на потребителите да се свързват с мрежа
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява срив на Local Security Authority Subsystem Service (LSASS), ако Active Directory Federated Systems се използва на японски език
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява отказ при сценариите за System Center Operations Manager (SCOM) 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който създадени от потребителя събития с клавиатурата не работят. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява неправилни размери на таблиците в приложения на SAP®
 • Обърнато е внимание на проблем, който замества елемент <br>, когато потребителите изберат ред, който е включен в елемент <span>.
 • Подобрена надеждност на Internet Explorer, Xbox и Skype
 • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми с Bluetooth, Internet Explorer, свързано рестартиране, клъстериране, Internet Explorer, редактор за въвеждане (IME) на японски език, Windows Shell. Работа в мрежа, съхранение, шрифтове, Xbox, шифроване, групови правила, отбелязване и отпечатване, работа в безжична мрежа, виртуален диск, операции с диск, мултимедия, работни папки, шифроване, корпоративна защита, дедубликация, домейнови контролери, система за проверка на файлове, диспечер за отстраняване на грешки в паметта, услуга за управление на виртуална машина (VMMS), отдалечен работен плот, планиране на задачи, съветник за микрофон, .NET, кеш на шрифтове, рестартиране на системата и Surface Studio
Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


 СимптомЗаобиколно решение 
Клъстерната служба може да не се стартира автоматично при първото рестартиране след прилагане на актуализацията.Заобиколното решение е стартиране на клъстерната служба със Start-ClusterNode PowerShell cmdlet или рестартиране на възела.
Приложенията/извикващите, които зареждат версиите KB 3216755 на библиотеките System.data.dll, може да изпитат изтичания на памет. В крайни случаи тези изтичания могат да предизвикат сривове на дадена услуга или приложение. Размерът на изтичането се увеличава с броя на заявките SQL, направени от извикващото приложение.
Този проблем ще бъде адресиран в бъдещо издание.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update
 • Информация относно замяна на актуализации
  Тази актуализация заменя последно издадената актуализация KB3213986
 • Информация за файловете
  За списък на предоставените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 3216755. Ако за пръв път инсталирате актуализация на Windows 10, размерът на пакета за версия X86 ще бъде 576 МБ, а за версия x64 – 1072 МБ.