20 март 2017 г. – KB4015438 (компилация на ОС 14393.969)

Прилага се за: Windows 10, version 1607, all editionsWindows Server 2016

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на известен проблем с KB4013429, който причинява срива на DVD плейър на Windows (и приложения на 3ти лица, които използват библиотеки за обработка Microsoft MPEG-2).
  • Обърнато е внимание на проблем, при който някои потребители, които са с разрешен Switch Embedded Teaming (SET), понякога може да изпитат блокиране или грешка, когато сменят свойството на скоростта на връзката на физическия адаптер. Това е известен проблем в KB4013429. Този проблем е най-често срещан като DPC_WATCHDOG_VIOLATION или когато проверяващата програма е разрешена, VRF_STACKPTR_ERROR се вижда във вторичното копие на паметта.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

 

Известни проблеми в тази актуализация


Симптом Заобиколно решение 
Някои потребители, които използват IE11 и CRM 2011, може да се натъкнат на формуляри, които не се показват правилно. Обърнато е внимание на този проблем в KB4016635.
За някои приложения в Microsoft Store е възможно клиентите да не успеят да актуализират дадено приложение с код на грешка 0x80070216 в Microsoft Store > страница „Изтегляния и актуализации“. Обърнато е внимание на този проблем в KB4016635.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация може да се изтегли и инсталира от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

  • Информация относно замяна на актуализации
    Тази актуализация заменя последно издадената актуализация KB4013429.
  • Информация за файловете
    За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация KB4015438. Ако за пръв път инсталирате актуализация на Windows 10, размерът на пакета за версия X86 ще бъде 566 МБ, а за версия x64 – 1,106 МБ.