25 април 2017 г.—KB4016240 (компилация на ОС 15063.250)

Прилага се за: Windows 10, version 1703, all editions

Подобрения и корекции


Тази, незасягаща защитата, актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

 • Обърнато е внимание на проблем, при който VM може да загуби връзка с мрежата при осигуряване IP адреси. 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който не се стартира отдалечено позвъняване на устройството, когато се използва конфигурация за доставчик на услуги (CSP) на RemoteRing.
 • Обърнато е внимание на проблем, при който се появява изтичане на памет в Internet Explorer при хостинг на страници, които съдържат вложени набори от рамки, зареждащи междудомейново съдържание.
 • Обърнато е внимание на проблем, при който Internet Explorer 11 не записва JavaScript файлове при експортиране на MHT файл.
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява периодично излизане на потребителите от уеб приложения.
 • Обърнато е внимание на проблем с много затъмнен вграден монитор, който може да възникне, когато се стартира само с външен монитор и след това се превключи само към вградения панел.
 • Обърнато е внимание на проблем, при който изпълняването на приложения или игри, изискващи Win32 Direct3D, в специален режим на цял екран прави системата неотговаряща при възобновяване от активна готовност.
 • Обърнато е внимание на проблем, при който надстройване до Windows 10, версия 1703, със системен език настроен на китайски, причинява страницата на напредъка да показва геометрични форми, вместо правилните локализирани низове.
 • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на екрана при заключване да бъде забранен, използвайки груповите правила на Professional SKU.
 • Обърнато е внимание на проблем в опции за конфигуриране на формуляри на Windows, който спира работата на антивирусни приложения при стартиране.
 • Разрешени са допълнителни проблеми със съвместимостта, Internet Explorer и Microsoft Edge. 

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update .