22 март 2017 г. – KB4016635 (компилация на ОС 14393.970)

Прилага се за: Windows 10, version 1607, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на известен проблем с KB4013429, който е предизвикал проблеми с формата на дисплея с CRM 2011 на Internet Explorer 11. 
  • Обърнато е внимание на проблем с KB4013429, който пречи на потребителите да актуализират приложения от Microsoft Store, с грешка 0x80070216.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

  • Информация относно замяна на актуализации
    Тази актуализация заменя последно издадената актуализация KB4015438.
  • Информация за файловете
    За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация KB4016635. Ако за пръв път инсталирате актуализация на Windows 10, размерът на пакета за версия X86 ще бъде 569 МБ, а за версия x64 – 1,063 МБ.