9 май 2017 г. – KB4019474 (компилация на ОС 10240.17394)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация на защитата включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на проблем, при който препращане на събития в Windows между два сървъра 2012 R2 прави отчети, които са несъвместими със софтуера на трето лице за информация за защита и управление на събития. 
  • Обърнато е внимание на проблем, свързан със създаването на защитена връзка към сървъра, използващ протокол TLS. Приложението може да спре да отговаря, когато сертификатът на сървъра задава защитен URL адрес (HTTPS) за списък на анулираните сертификати (CRL) или за стойности на достъп до информация за проверка (AIA) в рамките на сертификата. 
  • Обърнато е внимание на проблем, при който промяната на вашата парола, когато не сте пряко свързан към мрежата на предприятието, като с VPN, става причина вашите лични ключове да станат достъпни. Симптомите варират, като включват невъзможност за шифроване/дешифриране или подписване на документи. 

  • Обърнато е внимание на проблем, при който след инсталиране на актуализация на защитата KB4015550, приложения, които използват msado15.dll, спират да работят.

  • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на Internet Explorer 11 да следва пренасочванията, когато заглавката Include-Referer-Token-Binding-ID е зададена на „true”. 

  • Обърнато е внимание на проблем с Microsoft Edge, когато настъпва изтичане на памет всеки път, когато дадена уеб страница се обновява. 

  • Страницата за нов раздел на Internet Explorer 11 се актуализира с интегриран информационен канал. 

  • Отхвърлен SHA-1 на Microsoft Edge и Internet Explorer 11 за удостоверяване на сървър SSL/TLS. Вижте „Съвети 4010323” за повече информация.

  • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми със системата за съхранение на файлове, Internet Explorer и .NET Framework.

  • Актуализации на защитата на системата за използване на скриптове на Microsoft, Microsoft Edge, обектния модел на компонент (COM), графичния компонент на Microsoft, .NET Framework, ядрото на Windows, Windows SMB Server, Windows Server и Internet Explorer.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update .