Липсват настройките за Wi-Fi в Surface

Прилага се за: SurfaceWindows 8.1Windows 10

Преди да започнете

За да проверите настройките на мрежата и интернет на вашето устройство Surface, изберете Старт  > Настройки  > Мрежа и интернет .

  Icon and Wi-Fi should be in Network & Internet list

  Няма да можете да се свързвате към дадена безжична мрежа, ако Wi-Fi не е указан в Мрежа и интернет . Ако липсва Wi-Fi, иконата за Достъп до интернет  също ще липсва от лентата на задачите.

  Свързване с Wi-Fi

  Ето някои решения, които да опитате, когато не може да се свържете към безжична мрежа, тъй като настройките на Wi-Fi не се виждат на вашето устройство Surface.

  Решение 1: Рестартирайте вашето устройство Surface и проверете настройките на Wi-Fi

  Ако не виждате вашите настройки на Wi-Fi, рестартирайте (не изключвайте) вашия Surface и проверете Wi-Fi настройките отново. Ето как става това:

  1. Уверете се, че маршрутизаторът е свързан към работеща телефонна розетка или кабелна връзка, директно или чрез модем. За повече информация относно настройването на правилното оборудване, вижте Настройване на безжична мрежа.
  2. Изберете Старт  > Захранване  > Рестартиране, или, ако имате чакащи актуализации,  изберете Актуализиране и рестартиране.
  3. След като Surface се рестартира, влезте в него.
  4. Изберете Старт > Настройки  > Мрежа и интернет .
  5. Изберете Самолетен режим, и се уверете, че самолетният режим е Изключен.
   • Ако все още липсват настройките на Wi-Fi: преминете към Решение 2.
   • Ако настройките на Wi-Fi се виждат: изберете Wi-Fi и се уверете, че Wi-Fi е Включен и че името на вашата мрежа се появява в списъка с налични мрежи. Изберете своята мрежа, след което изберете Свързване.

  Решение 2: Инсталирайте актуализации

  Инсталирането на най-новите актуализации може да ви помогне да отстраните много често срещани проблеми с Wi-Fi връзката, но ще трябва да сте онлайн за изтегляне на актуализациите. Ако не може да се свържете към домашната ви мрежа или към обществена безжична мрежа в кафене или библиотека, ето други начини, по които може да успеете да се свържете с интернет и да изтеглите актуализации:

  • Можете да използвате кабелна връзка, за да преминете онлайн.
  • Ако имате Surface Pro 3 или Surface 3, можете ръчно да изтеглите един общ файл за актуализация, който да инсталирате на вашето устройство. Можете да използвате друг компютър с достъп до интернет, за да изтеглите файла на USB устройство и да го прехвърлите на вашето устройство Surface. За повече информация, вижте Инсталиране на актуализации на Surface и Windows.
  • Ако имате устройство Surface 3 с вградена мобилна широколентова връзка, можете да я използвате, за да се свържете с интернет и да изтеглите актуализации. За повече информация вижте Настройване на вашето устройство Surface 3 (4G LTE).

  След като сте онлайн, ето как да потърсите и ръчно да инсталирате най-новите актуализации:

  1. Изберете Старт > Настройки  > Актуализиране и защита  > Windows Update.
  2. Изберете Проверка за актуализации. Ако са налични актуализации, те ще се изтеглят и инсталират автоматично.
  3. След като актуализациите се инсталират, ако вашето устройство Surface не се рестартира автоматично, можете да го направите ръчно: изберете Старт  > Захранване  > Рестартиране, или ако имате чакащи актуализации, изберете Актуализиране и рестартиране.
  4. След като Surface се рестартира, влезте в него.
  5. Повторете тези стъпки, докато видите Устройството ви е актуализирано когато изберете Проверка за актуализации. За информация относно инсталирането на актуализации, вж. Инсталиране на актуализации на Surface и Windows.

   • Ако все още липсват настройките на Wi-Fi: преминете към Решение 3.
   • Ако настройките на Wi-Fi се виждат: изберете Wi-Fi и се уверете, че Wi-Fi е Включен и че името на вашата мрежа се появява в списъка с налични мрежи. Изберете своята мрежа, след което изберете Свързване.

  Решение 3: Стартирайте програмата за отстраняване неизправности с мрежата на Windows.

  Програмата за отстраняване на неизправности в мрежата на Windows може да ви помогне да диагностицирате и отстраните често срещани проблеми с Wi-Fi. 

  Изберете Старт и след това изберете Настройки > Мрежа и интернет> Състояние > Отстраняване на неизправности на мрежата,и изберете от опциите.

  • Ако все още липсват настройките на Wi-Fi: преминете към Решение 4.
  • Ако настройките на Wi-Fi се виждат: Изберете Wi-Fi и се уверете, че Wi-Fi е Включен и че името на вашата мрежа се появява в списъка с налични мрежи. Изберете своята мрежа, след което изберете Свързване.

  Решение 4: Уверете се, че Wi-Fi е наличен в диспечера на устройствата

  Ако настройките на Wi-Fi липсват на вашето устройство Surface, Wi-Fi може да е изключен в диспечера на устройствата.

  1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете Диспечер на устройствата, след което го изберете от списъка с резултати.

  2. Изберете стрелката до Мрежови карти, за да разгънете списъка с карти и проверете дали една от следните карти е в списъка:
   • Marvell AVASTAR Network Controller
   • Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter 
     

     

  3. Щракнете двукратно върху Marvell AVASTAR Network Controller или Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter, изберете раздел Драйвер и след това изберете Забраняване на устройството.
  4. В прозореца за  предупреждение, изберете Да.
  5. След това рестартирайте мрежовия контролер, като изберете Разрешаване на устройството.
  6. Рестартирайте Surface като изберете Старт > Захранване  > Рестартиране, или ако имате чакащи актуализации, изберете Актуализиране и рестартиране
   • Ако все още липсват настройките на Wi-Fi: се свържете с нас.
   • Ако настройките на Wi-Fi се виждат: Изберете Wi-Fi и се уверете, че Wi-Fi е Включен и че името на вашата мрежа се появява в списъка с налични мрежи.