Как се използва UEFI на Surface

Прилага се за: SurfaceSurface ProSurface Studio 1

Унифициран разширяем интерфейс за фърмуер (UEFI) на Surface замества стандартната базова входно-изходна система (BIOS) с нови функции, включително по-бързо стартиране и подобрена защита.  Можете да използвате UEFI на Surface за управление на функциите на фърмуера на вашето устройство Surface.

Тези модели на Surface използват новия фърмуерен интерфейс UEFI:

 • Surface Pro 4, Surface Pro (пето поколение), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro X
 • Surface Laptop (първо поколение), Surface Laptop 2, Surface Laptop 3
 • Surface Studio (първо поколение), Surface Studio 2
 • Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3
 • Surface Go, Surface Go 2

За Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 и Surface 3 продължаваме да поддържаме стандартен BIOS.

Изберете опцията от менюто, за която искате да научите повече. 

Как да достигнем до настройките за UEFI на устройство Surface


 

Можете да регулирате настройките за UEFI само при стартирането на системата. За зареждане на менюто с настройки за фърмуера UEFI:

 1. Изключете вашето устройство Surface и изчакайте около 10 секунди, за да е сигурно, че е изключено.
 2. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на силата на звука на вашия Surface и едновременно натиснете и освободете бутона за захранване.
 3. Емблемата на Microsoft или Surface ще се появи на екрана. Продължете да задържате бутона за увеличаване на силата на звука. След като се появи екранът на UEFI, освободете бутона.

Можете също така да заредите менюто за настройки на фърмуера UEFI от Windows. За да направите това:

 1. Изберете Старт  Настройки  > Актуализиране и защита  > Възстановяване.
 2. Под Разширено стартиране, изберете Рестартиране сега.
 3. Под Избор на опция, изберете Отстраняване на неизправности > Разширени опции > Настройки на фърмуера UEFI, след което изберете Рестартиране.

Опции в менюто за UEFI


Настройките за UEFI, които можете да променяте, зависят от модела на Surface, който имате. Опциите на менюто в този раздел се отнасят за тези модели на Surface:

 • Surface Pro 4, Surface Pro (пето поколение), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Pro X
 • Surface Laptop (първо поколение), Surface Laptop 2, Surface Laptop 3
 • Surface Studio (първо поколение), Surface Studio 2
 • Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3
 • Surface Go, Surface Go 2

Информация за компютъра

The PC information screen of Surface UEFI

В раздела за информация за компютъра можете да откриете важна информация за вашето устройство Surface, включително универсалния еднозначен идентификатор (UUID), сериен номер и версия на фърмуера. Можете да използвате тази информация за отстраняване на неизправности, както и за работа с гаранционната поддръжка.

Защита

Screenshot of the Security screen in the Surface UEFI.

В раздела за защита може да зададете или промените паролата си за UEFI, да включите или изключите защитеното зареждане и да промените настройките за Едновременна многонишкова работа (SMT). Обикновено промяна в настройките за защита ще се налага само в корпоративна среда – настройките по подразбиране в новото устройство ще са оптимални за повечето потребители.

Устройства

The devices screen for Surface UEFI

В раздела за устройства можете да включите или изключите различни устройства и хардуер, свързани със Surface, включително инфрачервената камера (IR), Bluetooth® и вграденото аудио.

Конфигурация на зареждането

The configure boot device order screen in Surface UEFI

В раздела за конфигурация за зареждане можете да промените начина, по който Surface зарежда Windows.

Ако вашето устройство Surface е част от предприятие, тези настройки може да са заключени или конфигурирани според изискванията на вашето предприятие. За повече информация се свържете с ИТ администратора. Ако не сте част от предприятие, настройките по подразбиране в новото устройство би следвало да са оптимални за вас.

Дата и час

The date and time screen for Surface UEFI

В раздела за дата и час можете да въведете ръчно нова дата и час.

Относно

The about screen for Surface UEFI

Показва регулаторна информация. За повече информация вижте Регулаторна информация и информация за безопасността.

Изход

The exit screen for Surface UEFI

Изберете Изход > Рестартиране сега, за да запишете промените си и да рестартирате Surface.

  Стандартният BIOS продължава да поддържа тези устройства Surface


  UEFI замества стандартния BIOS само в моделите Surface, изброени в тази статия. Следните модели не включват UEFI и все още използват по-ранната Базова входно-изходна система (BIOS).