Сърфиране в режим InPrivate в Microsoft Edge

Прилага се за: Microsoft EdgeWindows 10

  • Когато използвате раздели или прозорци InPrivate, данните от сърфирането (например хронологията, временните интернет файлове и бисквитките) не се записват на компютъра ви, след като приключите.

  • В Microsoft Edge изберете иконата Настройки и още  и след това Нов прозорец InPrivate.
    Сърфиране InPrivate в Microsoft Edge