Разрешаване на проблеми с компютъра през отдалечена връзка

Прилага се за: Windows 10

Навременна помощ

„Навременна помощ“ е ново приложение в Windows 10, което ви позволява да получавате или предоставяте помощ през отдалечена връзка. Препоръчваме ви да изпробвате „Навременна помощ“ за по-опростена и лесна работа.

 • За да отворите Навременна помощ, изберете Старт > Принадл. на Windows > Навременна помощ. 
 • Предоставяне на помощ
  • Изберете Старт  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ (или изберете бутона Старт , въведете Навременна помощ в полето за търсене, след което го изберете в списъка с резултати). 
  • Изберете Помагане на друго лице, след което изпратете 6-цифрения код на лицето, на което помагате.
  • Когато го въведат, изберете Поемане на пълен контрол или Преглед на екрана.
  • Изберете Продължаване и изчакайте лицето, на което помагате, да разреши връзката. 
 • Получаване на помощ
  • Изберете Старт  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ (или изберете бутона Старт , въведете Навременна помощ в полето за търсене, след което го изберете в списъка с резултати). 
  • В Код от помощник въведете 6-цифрения код, който ви е бил предоставен, след което изберете Споделяне на екрана.
  • Изчакайте на вашия помощник, след което изберете Позволяване в прозореца, който се показва.

Помощ от разстояние

Функцията „Помощ от разстояние за Windows“ позволява на човек, на когото имате доверие, да управлява компютъра и да поправи проблема, независимо от това къде се намира той/тя.

 • В полето за търсене в лентата на задачите, въведете отдалечена помощ, след което изберете „Разреши изпращането на покани за отдалечена помощ оттук“ от списъка с резултати.
 • В раздела Отдалечен изберете квадратчето за отметка Позволи връзки за отдалечена помощ към този компютър, след което изберете OK.
  Квадратчето „Разреши изпращането на покани за отдалечена помощ оттук“ с поставена отметка.
 • В полето за търсене в лентата на задачите, въведете отдалечена помощ отново и изберете Покана до някого да се свърже към компютъра ви и да ви помогне или предложение от ваша страна да помогнете на някого.
 • „Покана към някого, на когото имате доверие, да ви помогне“.
  • Ако никога не сте използвали „Лесно свързване“, изберете Използване на лесно свързване.

  • Ако вече сте използвали функцията за лесно свързване, изберете името за контакт на вашия помощник. За да поканите някого, който не е в списъка с контакти, изберете Поканете някой да ви помогне.

 • Следвайте инструкциите.

Лесно свързване

С функцията за лесно свързване потребителят, на когото ще помагате, ще ви даде временна парола. Можете да използвате тази парола за директно свързване към компютъра на този потребител.

 • Отидете в полето за търсене и въведете отдалечена помощ, след което изберете Покана до някого да се свърже към компютъра ви и да ви помогне или предложение от ваша страна да помогнете на някого.
 • Изберете „Помощ на някого, който ви е поканил“.
 • Изпълнете едно от следните действия:
  • Ако използвате функцията за лесно свързване за първи път, изберете Използване на лесно свързване.

  • Ако преди сте използвали функцията за лесно свързване, изберете името за контакт на потребителя, на когото искате да помагате. За да помогнете на някого, който не е в списъка, докоснете или щракнете върху Помогни на нов.

 • Следвайте инструкциите.