Разрешаване на проблеми с компютъра през отдалечена връзка с помощта на „Навременна помощ“


„Навременна помощ“ е приложение в Windows 10. То позволява на някого, на когото имате доверие, да управлява вашия компютър и да помогне за разрешаване на проблем. За да започнете, вашият помощник трябва да стартира приложението „Навременна помощ”, да получи 6-цифрен код и да го сподели с вас. 

 • Предоставяне на помощ
  • Изберете Старт  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ (или изберете бутона Старт , въведете Навременна помощ в полето за търсене, след което го изберете в списъка с резултати). 
  • Изберете Помагане на друго лице, след което изпратете 6-цифрения код на лицето, на което помагате.
  • Когато го въведат, изберете Поемане на пълен контрол или Преглед на екрана.
  • Изберете Продължаване и изчакайте лицето, на което помагате, да разреши връзката. 
 • Получаване на помощ
  • Изберете Старт  > Принадлежности на Windows > Навременна помощ (или изберете бутона Старт , въведете Навременна помощ в полето за търсене, след което го изберете в списъка с резултати). 
  • В Код от помощник въведете 6-цифрения код, който ви е бил предоставен, след което изберете Споделяне на екрана.
  • Изчакайте на вашия помощник, след което изберете Позволяване в прозореца, който се показва.