27 юни 2017 г. – KB4032695 (компилация на ОС 10240.17446)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази, незасягаща защитата, актуализация включва подобрения на качеството. В тази актуализация не са въведени нови функции за операционната система. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на проблем, въведен от KB4022727 , при който Internet Explorer и Microsoft Edge, печатащи от рамка, могат да доведат до „404 Не може да се намери” или до отпечатване на празна страница.
  • Обърнато е внимание на проблем с надеждността в Windows Search.
  • Обърнато е внимание на проблем, при който потребителският интерфейс на CRM може да спре да отговаря при натискане на бутона за отговор в потока на пощата.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.