12 декември 2017 г. – KB4053581 (компилация на ОС 10240.17709)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на проблем, при който потребителите на услугите за отчет на SQL Server може да не успеят да използват плъзгача в падащия списък.

  • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми при актуализирането на информацията за часовата зона.

  • Обърнато е внимание на проблем, който засяга някои принтери Epson SIDM (с точкова матрица) и TM (POS), които не успяват да печатат на системи, базирани на x86 и x64. Този проблем засяга KB4048956.

  • Актуализации на защитата на системата за използване на скриптове на Microsoft, Microsoft Edge и Windows Server.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми с тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4053581.