13 февруари 2018 г. – KB4074596 (компилация на ОС 10240.17770)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

 • Обърнато е внимание на проблем, свързан със скрипт, при който Internet Explorer спира да работи в някои случаи.

 • Обърнато е внимание на проблем в Internet Explorer, при който натискането на клавиша Delete вмъква нов ред в полетата за въвеждане в приложения.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който някои потребители може да изпитват проблеми с влизане в някои уеб сайтове, когато използват идентификационните данни за акаунт на трети лица в Microsoft Edge.

 • Актуализира информацията за часова зона.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който персонализирани доставчици на идентификационни данни понякога не показват правилно текстовото поле за парола.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който services.exe спира да функционира след прилагането на привилегията „Получаване на маркер за въплъщение за друг потребител в същата сесия“ за компютри Windows Server 2012 R2. След това тези компютри влизат в цикъл на рестартиране. Системата може да отчита ИД на SceCli събитие 1202 с грешка 0x4b8. Може също да отчита ИД на събитие за грешка в приложение 1000 с име на повредения модул scesrv.dll и код за изключение 0xc0000409. Тази привилегия е била първо представена в Windows Server 2016.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който функцията certutil.exe - MergePfx не може да произведе обединен EPF файл за няколко V1 сертификата.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който MMC конзолни добавки за приложения – като услуги, локални правила за администратор и управление на принтера – не успяват да се изпълняват, когато Управление на приложения в Windows Defender (Device Guard) е включено. Грешката е „Обектът не поддържа това свойство или метод“.

 • Обърнато е внимание на проблем, който намалява производителността на Universal CRT във функциите _gcvt and _gcvt_s.

 • Обърнато е внимание на проблем, при който изходът на файл или канал е изцяло буфериран в Universal CRT за потока за стандартна грешка (STDERR).

 • Обърнато е внимание на проблем в Universal CRT чрез добавяне на флаг за режим на достъп „x“ за поддръжка на функцията fopen().

 • Актуализации на защитата на ядрото на Windows, системата за използване на скриптове на Microsoft, Microsoft Edge, Internet Explorer, компонента на Windows Search на Microsoft, Device Guard, място за съхранение и файлови системи на Windows и драйвера на общата система за регистрационни файлове.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

 

Известни проблеми в тази актуализация


Симптом Заобиколно решение
Поради проблем, който засяга някои версии на антивирусния софтуер, тази корекция се прилага само за компютри, при които ISV на антивирусната програма е актуализирал ALLOW REGKEY.

Този проблем е разрешен в KB4088786.

 

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4074596