17 май 2018 г. – KB4103722 (компилация на ОС 15063.1112)

Прилага се за: Windows 10, version 1703, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

 • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми при актуализирането на информацията за часовата зона. 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който диалоговите прозорци на Internet Explorer на втори монитор се появяват и на основния монитор, когато се използва разширен дисплей. 
 • Обърнато е внимание на проблем, свързан с надеждността при .NET приложения при използване на IME за японски език в текстово поле. 
 • Обърнато е внимание на проблем със състоянието на връзката на някои Bluetooth устройства. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който не позволява използването на автоматично откриване в Microsoft Outlook 2013 за настройване на имейл акаунти, когато е активирано UE-V. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който пречи на добавяне на индикатори на производителност към екрана Performance на системи с много процесори. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който генерира грешка при опит за промяна на типа на стартиране на услугата за смарт карта от Дезактивиран на Ръчен или Автоматичен. Грешката е "Не може да създаде файл, когато вече съществува." 
 • Адресира проблем, който води до проблеми със спорадично удостоверяване при използване на диспечера на уеб акаунти. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който кара клиентските приложения, използващи диспечера за удостоверяване на Windows, да спрат да работят, когато отправят искане до сървъра. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който кара BitLocker да влезе в режим на възстановяване, когато се приложат актуализациите. 
 • Позволява на функцията за Visual Studio IntelliTrace за стъпка назад да прави снимка на екрана на дадено приложение, чиято цел за отстраняване на грешки платформа е зададена на x86. 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който кара лентата на връзката липсва във „Връзка с виртуална машина” (VMConnect) при използване на режим на цял екран на няколко монитора. 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който клиенти на Windows 10, които удостоверяват по 802.1x WLAN точки на достъп не успяват да приложат разрешения за групови правила, изпълнение на скриптове или извличане на роуминг профили при влизане на потребителя. Това се случва, защото удостоверяването за Kerberos е неуспешно за \\domain\sysvol, \\domain\netlogon и други DFS пътища. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който кара UWP приложения да спрат да работят, когато използват XAML управление на картата.
 • Подобрява защитата на алгоритмите, използвани от Windows Hello при изпълнение на функцията за разпознаване на лица.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми с тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите и инсталирате тази актуализация, отидете на Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update и изберете Проверка за актуализации.

За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Важно Когато инсталирате групова актуализация на услуги (SSU) KB4132649, както и най-новата кумулативна актуализация (LCU) от каталога на Microsoft Update, инсталирайте SSU преди да инсталирате LCU.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4103722