10 юли 2018 г. – KB4338829 (компилация на ОС 10240.17914)

Прилага се за: Windows 10

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

  • Предоставя защита за допълнителна уязвимост, включваща спекулативно изпълнение в страничен канал, известна като състояние на възстановяване на възстановяване на състоянието на Lazy Floating Point (FP) (CVE-2018 г. – 3665) за 64-битова (x 64) версия на Windows.

  • Актуализира функция „Инспектиране на елемент“ на Internet Explorer, за да отговаря на правилата, които забраняват пускането на инструменти за разработчици.
  • Обърнато е внимание на проблем, който в някои случаи е причина грешен режим IME да бъде избран на IME активен елемент. 
  • Обърнато е внимание на проблем, при който DNS заявки игнорират конфигуриране на прокси сървъра в Internet Explorer и Microsoft Edge.
  • Обърнато е внимание на допълнителни проблеми при актуализирането на информацията за часовата зона.
  • Актуализации на защитата на Internet Explorer, Microsoft Edge, приложения на Windows, графики на Windows, работа в мрежа на центрове за данни на Windows, виртуализация на Windows, ядро на Windows и Windows Server. 

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

Известни проблеми в тази актуализация


Симптом Заобиколно решение
След като инсталирате тази актуализация, някои устройства, работещи с натоварвания за следене на мрежата, може да получат стоп грешка 0xD1 поради състояние на по-бързо функциониране.

Този проблем е разрешен в KB4345455.

Рестартирането на услугата SQL Server може да не успее понякога с грешка „Tcp портът вече се използва”. Този проблем е разрешен в KB4345455.
Когато администратор се опитва да спре услугата за публикуване World Wide Web (W3SVC), W3SVC остава в състояние на спиране, но не може да спре напълно или се рестартира. Този проблем е разрешен в KB4345455.

След като сте инсталирали някоя от актуализациите на защитата на .NET Framework от юли 2018 г., компонентът COM не успява да се зареди поради грешки „отказан достъп”, „нерегистриран клас” или „вътрешна грешка възникна поради неизвестни причини”. Най-често срещаният подпис за грешка е следният:

Тип изключение: System.UnauthorizedAccessException

Съобщение: Достъпът е отказан. (Изключение от HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Този проблем е разрешен в KB4343892.

 

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update. За да изтеглите самостоятелния пакет за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4338829