10 юли 2018 г. – KB4341235 Актуализация за Windows 10 Mobile (компилация на ОС 15254.490)

Прилага се за: Windows 10 Mobile Enterprise, version 1709Windows 10 Mobile, version 1709Windows 10, version 1709, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

  • Тази компилация включва всички подобрения от KB4338826.
  • Обърнато е внимание на проблем, който засяга OEM, само когато създават тестови изображения. Няколко сертификата за вписване от 2013 г. изтекоха през април 2018 г. и още няколко ще изтекат след август 2018 г. Вместо това трябва да използвате сертификати за вписване от 2017 г. Актуализирана версия на правилата за компонента SecureBoot се изискват и предоставят в комплекта за операционната система (1709) на Windows 10 Mobile. Можете да получите допълнителни поддържащи материали (включително актуализирани WDK скриптове) от вашите контакти с инженери на Microsoft.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

Известни проблеми в тази актуализация


Към момента Microsoft не разполага с информация за проблеми в тази актуализация.

Как да изтеглите тази актуализация


Тази актуализация ще се изтегли и инсталира автоматично от Windows Update.