30 август 2018 г. – KB4343889 (компилация на ОС 15063.1292)

Прилага се за: Windows 10, version 1703, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

 • Адресира системен срив, който е причина win32kfull.sys да спре да работи (Stop 3B) при отмяна на операции по закачване на дневник или при прекъсване на връзката на отдалечена сесия. 
 • Обърнато е внимание на проблем в приложенията Microsoft Foundation Class (MFC), който може да доведе до трептене на приложенията. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който показва неправилни промени в съдържанията на папките. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който е бил причина приложението Device Guard PackageInspector.exe да не включва всички файлове, необходими за правилното изпълнение на приложението, след като правилата за цялост на кода са завършени. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който възпрепятства удостоверяване на потребителите на PIV/CAC смарт карти за използване на корпоративни ресурси или възпрепятства конфигурирането на Windows Hello за бизнеса при първото влизане. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който е причина Microsoft Edge да спре да функционира след настройка на DLL правило в AppLocker. 
 • Обърнато е внимание на проблем, при който потребителите не могат да влизат при промяна на домейн на акаунт в Azure Active Directory. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който кара скриптове на PowerShell да спрат да работят при опит за дейности, като Get-Credentials (Получаване на идентификационни данни). 
 • Обърнато е внимание на проблем, който в някои случаи не е успял да дешифрира данни от паметта след приключване на операцията на дешифроване CAPI. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който предизвиква прекомерно използване на ЦП на машини с вградени широколентови модули Sierra при превключване от WLAN на LAN. Услугата WWanSvc постоянно изисква допълнителна памет, докато машината не спре да отговаря и се покаже черен екран. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява неуспешно удостоверяване на Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP), ако потребителят записва идентификационните данни преди удостоверяване. 
 • Обърнато е внимание на проблем, който причинява неуспешна връзка, когато връзката с отдалечен работен плот не чете списъка за заобикаляне за прокси сървър, който има няколко записа.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции в този пакет.

За повече информация относно разрешените уязвимости на защитата вж. ръководството за актуализации на защитата.

Известни проблеми в тази актуализация


Симптом Заобиколно решение

След като инсталирате предварителния преглед на сборен пакет за актуализация на качеството от август или актуализацията на .NET Framework (платформа) от 11 септември 2018 г., стартирането на SqlConnection може да направи изключение. За повече информация относно този проблем вж. следната статия в базата знания на Microsoft:

4470809 Изключение за стартиране на SqlConnection на .NET 4.6 или по-нова версия след актуализациите на .NET Framework (платформа) от август и септември 2018 г.

Този проблем е разрешен в KB4480959.

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите и инсталирате тази актуализация, отидете на Настройки > Актуализиране и защита > Windows Update и изберете Проверка за актуализации.

За да изтеглите пакета за тази актуализация, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update .

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4343889