16 юли 2018 г. – KB4345419 (компилация на ОС 15063.1209)

Прилага се за: Windows 10, version 1703, all editions

Подобрения и корекции


Тази актуализация включва подобрения на качеството. Не са въведени нови функции за операционната система в тази актуализация. Ключовите промени включват:

  • Обърнато е внимание на проблем, който може да предизвика някои устройства, работещи с натоварвания за следене на мрежата, да получат стоп грешка 0xD1 поради състояние на по-бързо функциониране след като инсталирате актуализацията от месец юли.
  • Обърнато е внимание на проблем, който може да предизвика рестартирането на услугата SQL Server да откаже понякога с грешка „Tcp портът вече се използва”.
  • Обърнато е внимание на проблем, който се появява, когато администратор се опитва да спре услугата за публикуване World Wide Web (W3SVC). W3SVC остава в състояние на „спиране”, но не може да спре напълно стоп или не може да се рестартира.

Ако сте инсталирали по-ранни актуализации, на устройството ви ще бъдат изтеглени и инсталирани само новите корекции, включени в този пакет.

Известни проблеми в тази актуализация


Симптом Заобиколно решение

След като сте инсталирали някоя от актуализациите на защитата на .NET Framework от юли 2018 г., компонентът COM не успява да се зареди поради грешки „отказан достъп”, „нерегистриран клас” или „вътрешна грешка възникна поради неизвестни причини”. Най-често срещаният подпис за грешка е следният:

Тип изключение: System.UnauthorizedAccessException

Съобщение: Достъпът е отказан. (Изключение от HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))

Този проблем е разрешен в KB4343885.

 

Как да изтеглите тази актуализация


За да изтеглите самостоятелния пакет с актуализацията, отворете уеб сайта Каталог на Microsoft Update.

Информация за файлове

За списък на представените с тази актуализация файлове изтеглете информацията за файловете за кумулативна актуализация 4345419 .