Инсталираната версия местни XDS базата данни не съвпада с очакваната версия на Skype за бизнес сървър 2015 г.

Прилага се за: Skype for Business Server 2015

Симптоми


Сте приложили актуализации за Skype за бизнес сървър 2015 г. Когато изпълните Теста-CsDatabase cmdlet да тествате конфигурацията на Skype за Business Server бази данни, забележите, че локалната база данни XDS (Master) InstalledVersion стойност не съвпада с ExpectedVersion стойност.

Например изпълнявате следната команда:

Test-CsDatabase -LocalService

Този пример проверява бази данни, които са инсталирани на локалния компютър.

Test-CsDatabase -LocalService

Можете да видите, че местните XDS InstalledVersion и ExpectedVersion стойности са различни. Очаквате, че тези стойности са същите след инсталирането.

Заобиколно решение


За да заобиколите този проблем, инсталирайте юли 2019 сборна актуализация 6.0.9319.559 за Skype за бизнес сървър 2015, компоненти.

След инсталирането на актуализацията ExpectedVersion стойността се показва като празно. Това е нова очакваното поведение.

display after update