Skype за бизнес 2015 Mediation Server не спазва приоритизиране кодек за изходящи повиквания PSTN

Прилага се за: Skype for Business Server 2015

Симптоми


В Skype Microsoft Business Server 2015 среда правите изходящо повикване от PSTN чрез Skype за бизнес клиент. Когато страната отговори сесия описание протокол (SDP) оферта от Skype за бизнес клиенти с G.711alaw и G.711ulaw, но поставя G.711alaw отгоре да посочите предпочитания за G.711alaw, Skype за бизнес Mediation Server това игнорира и изпраща G.711ulaw. това води до асиметрична кодек и еднопосочно глас PBX или телефони, които не можем да обработим асиметричен товар.

Решение


Да решите този проблем, инсталирайте  Юли 2019 сборна актуализация 6.0.9319.559  за Skype за бизнес сървър 2015, Mediation Server.