Удостоверяване, базирано на формуляри продължава да работи след като забраните външни базово удостоверяване на Skype за бизнес сървър 2015 г.

Прилага се за: Skype for Business Server 2015

Симптоми


След като изпълните комплект CsAuthConfig-сценарий BlockWindowsAuthExternally cmdlet в Microsoft на Skype за бизнес сървър 2015, удостоверяване, базирано на формуляри продължава да работи.

Решение


Да решите този проблем, инсталирайте  Юли 2019 сборна актуализация 6.0.9319.559  за Skype за бизнес сървър 2015, основни компоненти.

Допълнителна информация


След като приложите юли 2018 сборната актуализация 6.0.9319.534 за Microsoft Skype за бизнес сървър 2015, можете да използвате Get/Set-CsAuthConfig кратки команди за управление на конфигурацията на удостоверяване за си Skype за бизнес сървър. За повече информация вижте: