ИД на събитие UCWA 2000 г.2 20003 и 20033 възникне след инсталиране на юли 2018 сборната актуализация за Skype за бизнес сървър 2015 г.

Прилага се за: Skype for Business Server 2015

Симптоми


След като инсталирате юли 2018 сборната актуализация за Microsoft Skype за бизнес сървър 2015, можете да намерите, че следните UCWA събития са регистрирани в клиентски сървъри:
Събитие 2000 г.2
UCWA Възникна неочаквано изключение по време на инициализацията.
Възникнала е неочаквана грешка при инициализация.
Проверка на данни за изключението в свързаните събития запис за определяне на възможните причини.
Събитие 20003
UCWA Възникна необработено изключение. Необработено изключение се е случило.
Рестартиране на сървъра. Ако проблемът продължава, обърнете се към поддръжката на продукти.
Събитие 20033
UCWA откри неспазения задача изключение.

Решение


За да решите този проблем, инсталирайте юли 2019 сборна актуализация 6.0.9319.559 за Skype за бизнес сървър 2015, компоненти.