Не може да редактирате интерактивни RGS работни потоци чрез уеб интерфейс на Skype за бизнес сървър 2015 г.

Прилага се за: Skype for Business Server 2015

Симптоми


Когато се опитвате да редактирате интерактивен RGS поток чрез https://<webPoolFqdn>/RgsConfig уеб страница, уеб страницата не може да зареди успешно.

Решение


За да решите този проблем, инсталирайте tтой  Юли 2019 сборна актуализация 6.0.9319.559  за Skype за бизнес сървър 2015, Web Components Server.