Знак за нов ред (\n) е равна на ASCII знак за нов ред (шестнадесетичен 0A)

Забележка Microsoft Visual C++ .NET 2002 и Microsoft Visual C++ .NET 2003 поддръжка както защитен код модел, предоставен от Microsoft .NET Framework и неуправляван основен Microsoft Windows код модел. Информацията в тази статия се отнася само за неуправляван код на Visual C++. Microsoft Visual c ++ 2005 поддържа модел на управляем код, предоставен от Microsoft .NET Framework и неуправляван присъщ код модел на Microsoft Windows.

Резюме

Знак за нов ред (\n) е равна на ASCII знак за нов ред (шестнадесетичен 0A). По този начин за файлове, отворени в текстов режим, CR/LF двойки се четат в знаци за нов ред и знаци за нов ред се записват като CR/LF.


Тази информация се отнася за стандартния вход стандартния изход и STDERR, които се отварят в режим на текст по подразбиране.

Когато използвате strtok() за извличане на маркери разделени с CR/LF във файл, отворен в текстов режим, трябва да се използва само \n маркер разделител.
Свойства

ИД на статията: 48885 – Последен преглед: 16.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка