Как се премахват всички точки за възстановяване на системата с изключение на последната една

Прилага се за: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Media Center Edition 2002

Автор


Sengupta MVP

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА


MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ГОДНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ; ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА.

Съвети 


За да направите това:-щракнете върху старт > всички програми > принадлежности > System Tools > щракнете върху Почистване на дискасега стартирайте тази помощна програма и щракнете върху още опции . Под кое щракване върху " възстановяване на системата " и след това щракнете върху " изчистване на раздела" съобщение ще изскачащо меню – сигурни ли сте, чеискате да изтриете всички, с изключение на последната точка за възстановяване? Щракнете върху да , след което OK. Накрая ще изскача друго съобщение – сигурни ли сте,че искате да извършите тези действия? Щракнете върху да.Сега всички точки за възстановяване на системата, с изключение на последните, се почистват. В резултат на това ще има повече свободно място на твърдия диск.