При изпълнение на "SQL Server Management Studio" приложение може да зарежда бавно.


Автор:


Yuval Sinay MVP

СЪДЪРЖАНИЕ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА


MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, РАЗУМНИ УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШАВАНЕ. СПЕЦИАЛНО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО , ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО MICROSOFT ИЛИ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВРЕДИ.

Резюме


Следните знания ще ви помогнат да разрешите SQL 2005 "Server Management Studio" бавно зареждане операция.

СИМПТОМИ


 
Отваряне на "SQL Server Management Studio" може да отнеме неприемливо време да се зареди.

ПРИЧИНА


 
"SQL Server Management Studio" може да конфигурирани да използват помощната информация онлайн ресурси, докато
 
хоста може да нямате достъп до онлайн ресурси.

Разрешение


 
Първата стъпка:
 
1. отидете на"Старт"->"програми"->"Microsoft SQL Server 2005".
 
2. Отворете "SQL Server Management Studio".
 
3. отидете до"Инструменти"->"Опции"->"помощ"->"онлайн".
 
4. Маркирайте квадратчето "Опитайте местни първо, не онлайн"
 
5. натиснете бутона "Ok".
 
6. Рестартирайте SQL Server Management Studio".
 
  • Съвет: В някои случаи може да се наложи да изключите опцията "проверка за анулиран сертификат на издателите"
 
в Internet Explorer ->"Интернет опции" -> Advanced".
 

Втората стъпка:
 
  1. Отидете на"Старт"->"програми"->"Microsoft SQL Server 2005".
 
2. Отворете "грешка в SQL Server и използване на отчети"
 
3. Махнете отметката от следните квадратчета:
 
a." Изпращате отчети за грешки за всички компоненти и копия на SQL 2005 към Microsoft или вашия сървър за отчитане на корпоративни грешка."
 
 
Забележка: Ако използвате местни "сървър за отчитане на корпоративни грешка", може да изисква да активирате тази перо.
 
 
б. "изпращате отчети за използването на перо за всички компоненти и копия на SQL 2005 на Microsoft."
 
4. натиснете бутона "Ok".
 
 
   

Допълнителна информация


 
SQL Server 2005