Как да намерите Windows работи?

Автор: Yuval Sinay MVP
СЪДЪРЖАНИЕ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА
MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ НЕ ДАВАТ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО СА" БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ Й ДОСТАВЧИЦИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, РАЗУМНИ УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШАВАНЕ. СПЕЦИАЛНО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО , ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО MICROSOFT ИЛИ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВРЕДИ.

Резюме

Следната статия ще ви помогне да намерите компютъра работи

Съвети


Опция 1:

1. отидете на"Старт"->"изпълнение".

2. напишете "CMD" и натиснете клавиша "Enter".

3. напишете командата "net statistics server" и натиснете клавиша "Enter".

4 редът, започващ със "статистика от..." предоставя времето, през което сървъра.

  • Командата "net stats srv" може да се използва вместо това.


Опция 2:

Инструментът Uptime.exe ви позволява да изчислите достъпността на сървъра с Windows NT 4.0 SP4 или по-висока
Свойства

ИД на статията: 555737 – Последен преглед: 16.01.2017 г. – Редакция: 2

Обратна връзка