Дефиниция на ограниченията на Microsoft Project

Резюме

Всеки тип ограничение в Microsoft Project се определя като формула, като използвате следните условни означения:
  ES = Early Start of the activity
LS = Late Start of the activity
EF = Early Finish of the activity
LF = Late Finish of the activity
SS = Scheduled Start of the activity
SF = Scheduled Finish of the activity
CD = Constraint Date

Допълнителна информация

Следват определенията на ограниченията на Microsoft Project.

 • По-късно: Планира задачата възможно най-късно до без отлагане на последващите задачи. Използвайте дата не ограничение.
  ES = (изчислено) LS
 • Възможно най-скоро: планира задачата да стартира по-рано може да. Използвайте дата не ограничение.
  (Планирано) ES = (изчислено) ES + закъснение
 • Завърши не по-рано от: планира задачата да приключи на или след датата на ограничение.
  EF = CD (ако датата < EF)
 • Завърши не по-късно от: планира задачата да приключи на или преди датата на ограничение.
  LF = CD (ако датата < LF)
 • Трябва да приключи на: Планира задачата да приключи на датата на ограничение. След като бъде избрана, задачата няма да бъде премествана в индикатора на времевия период.
  EF, LF, SF = CD
 • Трябва да започне на: Планира задачата да започне на датата на ограничение. След като бъде избрана, задачата няма да бъде премествана в индикатора на времевия период.
  ES, LS, SS = CD
 • Начало не по-рано от: планира задачата да започне на или след датата на ограничение.
  ES = CD (ако датата < ES)
 • Начало не по-късно от: планира задачата да започне на или преди датата на ограничение.
  LS = CD (ако датата < LS)
За повече информация относно ограниченията вижте "Microsoft Project за Windows препратка" или изпратете запитване на:
Winproj и ограничение
Свойства

ИД на статията: 74978 – Последен преглед: 16.01.2017 г. – Редакция: 2

Обратна връзка