Стъпки за отстраняване на проблеми със системния регистър (за напреднали потребители)

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описват начини за разрешаване на проблеми, свързани с повреждане на системния регистър.

Ако вашият компютър не рестартира, възможно е това да се дължи на повреждане на набор от раздели на системния регистър. Съобщенията за грешки могат да са различни. Те могат да включват което от да е от следните съобщения:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced ("Windows не може да стартира, защото следният файл липсва или е увреден:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced")
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ("Windows не може да стартира, защото следният файл липсва или е увреден:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM")
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE ("Windows не може да стартира, защото следният файл липсва или е увреден:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE")
System hive error ("Грешка в набор от раздели на системния регистър")
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: (Стоп:) 0xc0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): ("0xc0000218 {Неизправност в регистърния файл} Регистърът на може да зареди набора от раздели (файла):") \SystemRoot\System32\Config\повреден набор or its log or alternate. ("\SystemRoot\System32\Config\повреден набор или неговия регистрационен файл или алтернативно копие".) It is corrupt, absent, or not writable. ("Той е повреден, отсъства или не позволява запис.")

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Съществуват много причини, поради които един набор от раздели на системния регистър може да бъде увреден. Най-вероятно повредата е причинена при изключване на компютъра и не можете да проследите причината, защото по време на изключването компютърът разтоварва процеси и драйвери. Понякога е трудно да се намери причината за повреждането на системния регистър. В разделите по-долу се описват три възможни причини за възникването на проблема и се предлагат стъпки за разрешаването му.

Прекъсване на захранването

Прекъсване на захранването или друго неочаквано събитие, довело до изключване на компютъра, могат да причинят повреждане на набор от раздели на системния регистър. За да определите дали това е причината за проблема, потърсете записи за събитие с идентификатор 6008. Записите с идентификатор 6008 сигнализират за неочаквано изключване на компютъра. В този случай е възможно е някой процес да е извършвал модификация на част от набора раздели на системния регистър и захранването на компютъра да е било прекъснато преди завършването на промяната. Така регистъра остава в недовършено състояние. При рестартирането, когато операционната система се опитва да зареди набора от раздели на системния регистър, тя може да открие данни, които не е в състояние да интерпретира, при което е възможно да получите едно от съобщенията за грешки, включени в раздела "Обобщение".

Повреждане на файлове и дефектен хардуер

Възможно е други файлове да са повредени. Необходимо е да определите дали са повредени само набори от раздели на системния регистър или други файлове (системни и файлове с данни). Ако повреждането не е ограничено до набори от раздели на системния регистър, възможно е причината за него да е повреден хардуер. Този хардуер може да включва всяко устройство, участващо при записа на диск, например:
 • Оперативната памет (RAM)
 • Кеш-паметта
 • Процесорът
 • Дисковият контролер
Ако подозирате наличие на повреди в хардуера, търговецът, от който сте го закупили, трябва внимателно да проучи състоянието на всички компютърни компоненти.

В момента на изключване се извършва запис в системния регистър

Ако един или два набора от раздели на системния регистър постоянно се повреждат без причина, проблемът вероятно възниква по време на изключването и остава незабелязан, докато не се опитате да заредите набора от раздели на системния регистър при следващото рестартиране. При този сценарий изключването на компютъра се извършва, докато наборът от раздели на системния регистър се записва на диска и този процес може да спре самия компютър или негов компонент, преди записът да бъде приключен.

Отстраняване на проблема

За да елиминирате проблема, изпълнете описаните по-долу стъпки.
 1. Възстановете някое от предишните състояния на компютъра, в което той се е намирал преди повреждането. Ако не можете да стартирате компютъра, вижте следната статия от базата знания на Microsoft:
  307545 Възстановяване на повреден системен регистър, препятстващ на стартирането на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  Един от инструментите, които можете да използвате за създаване на резервни копия на наборите от раздели на системния регистър, е Recovery Console (конзолата за възстановяване). За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:

  322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP и Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  307654 Как да инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  216417 Инсталиране на конзолата за възстановяване на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 2. Проверете хардуера, диска, драйверите на фърмуера и BIOS. За тази цел изпълнете стъпките по-долу. Извършването на тези стъпки може да изисква оставане на компютъра в състояние на престой.
  1. Уверете се, че работната честота на процесора не е увеличавана над спецификациите на производителя (overclock).
  2. Уверете се че регистрационният файл на системните събития не съдържа събития с идентификатори 9, 11 или 15 (или комбинация от някои от тези събития). Тези събития могат да означават хардуерни проблеми, които трябва да бъдат отстранени.
  3. От командния ред стартирайте командата chkdsk заедно с параметъра /r за диска, съдържащ файловете с набори от раздели на системния регистър. Тази команда помага да проверите дали областта на диска, съдържаща файловете с набори от раздели на системния регистър, е засегната от проблема.
  4. Приложете най-новите фърмуерни корекции за дисковите контролери и използвайте драйвъри с подходящи версии. Уверете се, че драйверите са подписани и че са инсталирани съответните корекции на фърмуера.
  5. Приложете най-новите актуализации на BIOS на компютъра.
 3. След завършването на стъпка 2 поведението на системата може да не се промени. За да предотвратите повреждането, опитайте да затворите всички активни процеси, преди да изключите компютъра. Възможно е да стесните кръга до единствен процес, имащ отношение към проблема. Даже ако успеете да направите това, може да не сте в състояние да предотвратите разтоварването на компонент от паметта, преди да се извърши запис в набора от раздели на системния регистър. Обаче, ако спрете процеса преди изключването, може да успеете да предотвратите повреждането на набора от раздели на системния регистър.
 4. След завършването на стъпка 3, ако не забележите никаква промяна в поведението на системата, сравнете наборите от раздели на системния регистър. Намерете неповреден набор от раздели на системния регистър и повреден набор, след което ги сравнете с помощта на инструменти за сравнение като Windiff.exe.
 5. Определете кой раздел от набора с раздели на системния регистър се увеличава. Ако изглежда, че проблемът с набора от раздели на системния регистър расте прекалено бързо, вероятно ще можете да определите кой от разделите се увеличава и да проследите обратно този ръст до процеса, който извършва запис в набора от раздели.
Свойства

ИД на статията: 822705 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка