Наличен е кумулативен пакет с актуализации за безжична мрежа в Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Компанията Microsoft е публикувала кумулативен пакет с актуализации за Microsoft Windows XP, който включва актуалните (спешните) корекции и актуализациите, описани в поместения по-долу списък. Включените в този кумулативен пакет актуализации и актуални (спешни) корекции присъстват и в Windows XP Service Pack 2. За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет за Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP
Този малък комплексен кумулативен пакет с актуализации представлява лесен механизъм за управление на разгръщане на корекции за безжична мрежа.

Чрез тази актуализация се разрешават следните проблеми:
 • Свързването към безжична мрежа става много бавно

  При свързване към безжична мрежа чрез удостоверяване по протокола 802.1x установяването на връзка може да отнеме между 30 и 60 секунди. Този проблем възниква, защото стартирането на услугата за конфигуриране Wireless Zero Configuration се забавя. Услугата Wireless Zero Configuration не се стартира навреме, защото зависи от компонента NETMAN, който все още не се е заредил при стартирането.
 • Извежда се неправилен статус на носител за безжичния интерфейс

  Когато вашият компютър е единственият компютър в безжична мрежа от тип "компютър към компютър", иконата за безжична мрежа може грешно да показва, че картата за безжична мрежа е свързана.
 • Елементи на потребителския интерфейс са преведени неправилно на други езици

  Няколко елемента на потребителския интерфейс в пакета с корекцията Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access (WPA), които са описани в следната статия от базата знания на Microsoft, са преведени неправилно на някои азиатски езици:
  815485 Преглед на актуализацията на защитата на WPA (услуга за защитен достъп към безжична мрежа) в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • WPA функционира неправилно в смесените режими AES/TKIP

  WPA функционира неправилно с точка за достъп, конфигурирана за шифроване Advanced Encryption Standard (AES) за едноадресно излъчване и за шифроване Temporary Key Integrity Protocol (TKIP) за масово излъчване.
 • По подразбиране WPA преминава към по-слаба схема за шифроване

  Когато на безжичен клиент се предлага възможност за свързване към безжична мрежа чрез схемите на шифроване TKIP или AES, клиентът по подразбиране избира по-малко надеждната от тези схеми.
 • В различен от WEP режим клиент за безжична мрежа неправилно отговаря на съобщение с ключ RC4

  При свързване към безжична мрежа с AES шифроване Windows неправилно отговаря на съобщение на алгоритъма на RC4 шифроване.
 • След неуспешен обмен на ключове свързването към предпочитаната мрежа преминава неуспешно

  Ако клиент за безжична мрежа осъществява неуспешно операция за обмен на ключове, той не успява да осъществи връзка и блокира всички опити за автоматично повторно свързване. След това се налага да се опитвате да осъществите връзката с безжичната мрежа ръчно.
 • Броячът на грешки 802.1x не се нулира след успешен обмен на ключове

  Услугата Wireless Zero Configuration поддържа брояч на неуспешни опити за удостоверяване и обмен на ключове. Когато обаче клиентът за безжична мрежа извърши успешно удостоверяване и обмен на ключове, този брояч не се нулира автоматично.
Тази актуализация също така отстранява проблемите, описани в следните статии на базата знания:
822596 DHCP не получава нов адрес след повторно удостоверяване по протокола EAP от точки за достъп с различаващи се IP подмрежи (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
826239 Слабо забавяне при влизане в мрежа (при използване на връзка към безжична мрежа) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Забележка Тази актуализация елиминира зависимостта от Nwlinkipx.sys, което предизвиква "замръзване" (липса на реакция на команди) на Internet Explorer, ако е извършена промяна на конфигурациите на IPX на система, в която е била приложена актуалната (спешната) корекция Q826942. Приложете Q834565 след Q826942, за да решите проблема с липсата на зависимост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предварителни изисквания

Тази актуализация изисква наличието на Windows XP Service Pack 1 (SP1). За допълнителна информация как да получите най-новия сервизен пакет на Windows XP щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP

Изискване за рестартиране

За да инсталирате тази актуализация, е необходимо да рестартирате компютъра.

Информация за заместване на актуализации

Този кумулативен пакет с актуализации не заменя други актуализации.

Файлова информация

Англоезичната версия на тази актуализация притежава файлови атрибути, изброени в следващата таблица, или по-нови такива. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). При разглеждане на информация за файла тя се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone ("Часова зона") на елемента Date and Time ("Дата и час"), намиращ се в контролния панел.
Windows XP, 32-битови версии
  Дата     Час  Версия    Размер Име на файл
--------------------------------------------------------------
.
06-Feb-2004 21:01 5.1.2600.1331 168,192 Ndis.sys
10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331 12,416 Ndisuio.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1,630,720 Netshell.dll
10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331 84,864 Nwlnkipx.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57,344 Wzcdlg.dll
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31,232 Wzcsapi.dll
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282,112 Wzcsvc.dll
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586,752 Xpsp2res.dll
Windows XP, 64-битови версии
  Дата     Време Версия   Размер Име на файл Платформа
--------------------------------------------------------------------
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 308,736 Dhcpcsvc.dll IA-64
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 579,328 Ndis.sys
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 40,960 Ndisuio.sys
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1331 2,736,128 Netshell.dll IA-64
10-Jan-2004 12:25 5.1.2600.1331 329,856 Nwlnkipx.sys
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 99,840 Wdhcpcsvc.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1331 1,630,720 Wnetshell.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 57,344 Wwzcdlg.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 31,232 Wwzcsapi.dll x86
09-Feb-2004 20:53 5.1.2600.1335 282,112 Wwzcsvc.dll x86
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586,752 Wxpsp2res.dll x86
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 117,760 Wzcdlg.dll IA-64
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 65,024 Wzcsapi.dll IA-64
09-Feb-2004 20:03 5.1.2600.1335 687,104 Wzcsvc.dll IA-64
29-Jan-2004 00:57 5.1.2600.1337 586,240 Xpsp2res.dll IA-64

Информация за инсталацията

Стандартната версия на тази актуализация поддържа следните инсталационни опции:
 • /? Показване на списъка с опции за инсталацията.
 • /u Използване на режима, който не изисква наблюдение.
 • /f Принуждаване на останалите програми да се затварят при изключване на компютъра.—
 • /n Да не се извършва резервно копиране на файловете, които ще бъдат премахнати.
 • /o Замяна на файловете на OEM с други без запитване.
 • /z След завършване на инсталацията компютърът да не се рестартира.
 • /q Използване на "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).
 • /l Показване на инсталираните актуални (спешни) корекции.
 • /x Извличане на файловете без стартиране на инсталационната програма.
Тази актуализация също така поддържа възможността за подаване на команди чрез командния ред, описани в следните статии на базата знания:
824687 Параметри на командния ред за пакетите за актуализация на софтуер от Microsoft (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да проверите дали е инсталиран този кумулативен пакет с актуализации, използвайте инструмента Qfecheck.exe. За допълнителна информация относно инструмента Qfecheck.exe щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

282784 Qfecheck.exe проверява наличието на инсталирани спешни актуализации за Windows 2000 и Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Другият начин да проверите дали е инсталиран този пакет с кумулативни актуализации е, като се уверите, че е наличен следният подключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942
Забележка При инсталирането на този пакет с кумулативни актуализации се премахват всички включени в него актуализации, налични в диалоговия прозорец Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"). Поради това е възможно някои инструменти да съобщават, че част от включените в пакета критични актуализации не са инсталирани. Например решенията за управление на софтуерни промени на Marimba използват свързаните с всяка една критична актуализация записи на системния регистър за инструмента Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми"), за да потвърдят, че актуализацията е инсталирана. Поради това е възможно те да извеждат грешна информация, че липсват отделни критични актуализации, включени в този пакет.

Информация за разгръщането

За да инсталирате тази актуализация без необходимост от никаква намеса от страна на потребителите, използвайте следната команда:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -u -q
За да инсталирате актуализацията, без да се налага рестартиране на компютъра, възползвайте се от следната команда:
windowsxp-kb826942-x86-enu.exe -z
Забележка Можете да комбинирате тези опции в един команден ред.

Информация за премахване

За отстраняване на пакета с кумулативни актуализации 826942 използвайте инструмента Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми) в контролния панел.

Забележка При инсталирането на този пакет с критични актуализации се премахват наличните в диалоговия прозорец Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") актуализации, включени в пакета. При премахването на тази пакет с кумулативни актуализации включените в него отделни критични актуализации, присъствали в диалоговия прозорец Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми"), се възстановяват.


Системните администратори могат да използват инструмента Spuninst.exe за премахване на тази актуализация. Spuninst.exe се намира в папката %Windir%\$NTUninstallKB826942$\Spuninst. Тази помощна програма поддържа следните инсталационни параметри:
 • /? Показване на списъка на инсталационни параметри.
 • /u Използване на режима, който не изисква наблюдение.
 • /f Принуждаване на останалите програми да се затварят при изключване на компютъра.
 • /z След завършване на инсталацията компютърът да не се рестартира.
 • /q Use Quiet mode (no user interaction). ("Използване на "Тих режим" (без взаимодействие с потребителя).")
Можете да направите потвърждение, че този пакет с кумулативни актуализации е инсталиран, като проверите съществуването на следния подключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB826942\Filelist
За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

816915 Нова схема за именуване на файлове за пакетите с актуализация на софтуера на Microsoft Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft

Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

Свойства

ИД на статията: 826942 – Последен преглед: 9.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка