Не може да влезете в уеб сайт или да завършите интернет транзакция, или получавате уеб страница HTTP 500 (вътрешна грешка в сървър)

СИМПТОМИ

Възможно е да не можете да влезете в уеб сайт или да завършите интернет транзакция, след като инсталирате актуализацията на защитата 832894 (MS04-004). Например, когато подадете вашето име на потребител и парола на уеб сайт с SSL защита с помощта на формуляр в HTTPS уеб страница, може да получите уеб страницата HTTP 500 (вътрешна грешка в сървър) .

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, след като приложите актуализацията на защитата 832894 (MS04-004) или поправката 821814 към компютър, който изпълнява Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition или Windows 98.

За допълнителна информация за тези актуализации на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
832894 MS04-004: Кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


821814 Получавате съобщение за грешка "страницата не може да бъде показана", когато се обръщате към сайт, който изисква удостоверяване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Актуализацията на защитата 832894 (MS04-004) и поправката 821814 променят начина, по който интернет разширенията за Windows (Wininet.DLL) повтарят POST заявки, когато връзката се инициализира от уеб сървър. Програмите, които използват функции на приложния програмен интерфейс (API) Windows интернет (Wininet), за да изпращат данни (като име на потребител или парола) на уеб сървър, опитват отново POST заявка без включване на POST данните, ако уеб сървърът затваря (или инициализира) началната заявка за връзка.

Забележка POST заявка не съдържа POST данни, ако е зададена дължината на съдържанието 0 или липсва съдържание.

Понякога това поведение предотвратява друга инициализация и позволява на удостоверяването да завърши. Може обаче да получите уеб страницата HTTP 500 (вътрешна грешка в сървър), ако уеб сървърът трябва да съдържа POST данните, когато Wininet повтори POST заявката.

РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуализацията

За да изтеглите и инсталирате тази актуализация, посетете уеб сайта на Microsoft за актуализации на Windows и след това инсталирайте критичната актуализация 831167: Администраторите могат да изтеглят тази актуализация от Microsoft Download Center или от Каталога на Microsoft Windows Update, за да я приложат на множество компютри. Ако искате да инсталирате тази актуализация по-късно на един или повече компютри, потърсете идентификационния номер на тази статия с помощта на функцията "Разширени опции за търсене" в Каталога на Windows Update.

За да получите допълнителна информация как да изтеглите актуализации от Каталога на Windows Update, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
323166 Как да изтеглите актуализации и драйвери на Windows от Каталога на Windows Update (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


От Центъра за файлове за изтегляне на Microsoft можете да изтеглите следните файлове:
Изтегляне Изтеглете пакета Q831167.exe (32-битов) сега.
Изтегляне Изтеглете пакета Q831167.exe (64-битов) сега.
Дата на издаване: 12 февруари 2004 г.

За да получите допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжка от Microsoft, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия софтуер за откриване на вируси, наличен към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с допълнителна защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Предварителни изисквания

За да инсталирате тази актуализация, трябва да изпълнявате Internet Explorer 6 SP1 (версия 6.00.2800.1106) на една от следните версии на Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server и Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Забележка Тъй като актуализацията на защитата 832894 (MS04-004) поддържа Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition и Windows 2000 SP2, тази актуализация също ще се поддържа в тези операционни системи.

Изисквания за рестартиране

След като приложите тази актуализация, трябва да рестартирате компютъра.

Информация за заместване на аткуализацията

Тази актуализация замества 821814 за Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition, и Windows 98.

Забележка Тази актуализация не замества 821814 за Windows Server 2003, защото проблемът, който е описан в тази статия, не възниква при компютри, базирани на Windows Server 2003.

Информация за разполагане

Пакетите за тази актуализация поддържат следните ключове за инсталиране:

 • /q : Използвай тих режим или потискане на съобщенията при извличане на файлове.
 • /q:u : Използвай тих режим за потребителя. Тихият режим за потребителя предоставя на потребителя няколко диалогови прозореца.
 • /q:a Използвай тих режим за администратора. Тихият режим за администриране не предоставя диалогови прозорци за потребителя.
 • /t: път Задайте местоположението на временната папка, която се използва за инсталирането, или целевата папка за извличане на файлове (когато се използва /c).
 • /c Извлечи файловете, без да ги инсталираш. Ако /t: пътят не е зададен, ще получите подканване за целева папка.
 • /c: път Задайте пътя и името на .inf или .exe файла за инсталирането.
 • /r:n Не рестартирай компютъра след инсталирането.
 • /r:i Подкани потребителя да рестартира компютъра, ако е необходимо, освен когато този ключ се използва заедно с ключа /q:a.
 • /r:n Винаги рестартирай компютъра след инсталирането.
 • /r:n Рестартирай компютъра след инсталирането без подканване на потребителя.
 • /n:v Не проверявай версията. Използвайте внимателно този ключ при инсталирането на актуализацията на всяка версия на Internet Explorer.
Например, за да инсталирате актуализацията без намеса на потребителя и без рестартиране, използвайте следната команда:
q831167.exe /q:a /r:n

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона в инструмента "Дата и час" на контролния панел.

Дата Време Версия Размер Име на файл Платформа
-------------------------------------------------------------------
06-фев-2004 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
07-фев-2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Ако не можете да приложите актуализацията, обсъдена в раздела "Решение", можете да използвате едно от следните действия в сървъра, за да избегнете проблема:
 • Увеличете интервала за проверка на активността на HTTP на уеб сървърa или междинния сървър. В информационните услуги за интернет на Microsoft (IIS) няма услуга, която управлява интервала за проверка на активността, освен стойността на KeepAliveTime в системния регистър на Windows. В някои уеб сървъри и някои междинни сървъри обаче можете да зададе време на продължителност на връзката. Ако можете да зададе време на продължителност на връзката в уеб сървърa или междинния сървър, увеличете интервала за проверка на активността. Вж. документацията на вашия уеб сървър за правилното задаване на име и стойност. Стойността по подразбиране за интервала за проверка на активността за Internet Explorer е един минута (60 секунди). Следователно трябва да използвате интервал за проверка на активността на HTTP в уеб сървърa или междинния сървър, по-голям от една минута.

  За допълнителна информация за параметъра на Windows KeepAliveInterval, параметъра на Windows KeepAliveTime и параметъра на Internet Explorer KeepAliveTimeout щракнете върху следните номера на статии, за да покажете статиите в базата знания на Microsoft:
  314053 Параметри на конфигурацията на TCP/IP и NBT за Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


  120642 Параметри на конфигурацията на TCP/IP и NBT за Windows 2000 или Windows NT (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


  813827 Как да промените стойността по подразбиране на интервала за проверка на активността в Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


 • Забранете "проверка на активността на връзките" на HTTP в сървъра
  За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
  238210 Заглавката на проверката на активността на HTTP се изпраща, когато се разреши ASP буфериране (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем в Microsoft Internet Explorer 6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение Ако използвате редактора на системния регистър неправилно, може да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че можете да решите проблемите, възникнали от неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

След като приложите актуализацията 831167 на софтуера, описана в тази статия, програмите, използващи функциите Wininet за публикуване на данни в уеб сървър ще изпратят отново пълни POST заявки, когато се инициализира връзка с Уеб сървър.

За да разрешите изпращането само на заглавка, създайте DWORD стойност с име SampleApp.exe, където SampleApp е името на изпълнимия файл, който изпълнява програмата. В един от следните ключове на системния регистър задайте на DWORD стойност 1:
 • За всички потребители на програмата задайте стойността в следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Само за текущия потребител на програмата задайте стойността в следния ключ на системния регистър:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Например, за да разрешите изпращане само на заглавка в InternetExplorer и в Windows Explorer, създайте DWORD стойности за Iexplore.exe и за Explorer.exe в един от тези ключове на системния регистър и след това им задайте стойност 1.

Забележка За да разрешите изпращане само на заглавка за всички програми, които използват Wininet функции за публикуване на данни в уеб сървър, създайте DWORD стойност с име * в същия ключ на системния регистър и му задайте стойност 1.
Свойства

ИД на статията: 831167 – Последен преглед: 17.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка