Може да възникнат временни грешки, свързани с връзката, когато използвате Windows Update или Microsoft Update

Когато използвате уеб сайта Windows Update или уеб сайта Microsoft Update, за да проверявате за нови актуализации и да ги инсталирате, може да получите някоя от грешките, изброени в секцията "Симптоми".

За да решите проблема, използвайте програмата за отстраняване на неизправности с Windows Update, която извършва систематична проверка и поправка.

Windows 8 или Windows 7

Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да реши проблема, описан в тази статия. 
Този инструмент за отстраняване на неизправности коригира много проблеми.научете повечеизпълни сега

Windows Vista или Windows XP

Инструментът за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми с Windows Update може автоматично да коригира проблема, описан в тази статия.
Тази програма за отстраняване на неизправности коригира много проблеми.научете повечеизпълнете сега

За да повече информация относно програмата за отстраняване на неизправности посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Важно В повечето случаи тези грешки са породени от кратки прекъсвания във връзката между компютъра, който актуализирате, и актуализацията, която трябва да се изтегли. Тези проблеми обикновено се разрешават от само себе си. Преди да опитате описаните в тази статия методи за отстраняване на проблеми, опитайте следните неща.
  • Излезте от Windows Update, изчакайте 10 до 15 минути и рестартирайте Windows Update, за да проверите за актуализации.
  • Включете автоматичното актуализиране на Windows, за да може актуализациите да се инсталират автоматично на всеки 24 часа.

Забележка Тези грешки може да настъпят дори да не са нанасяни промени в мрежовите настройки.

Симптоми

Когато използвате уеб сайта Windows Update или уеб сайта Microsoft Update, за да проверявате за нови актуализации и да ги инсталирате, може да получите един от следните кодове на грешки в съобщенията за грешки:
Шестнадесетичен код на грешката Десетичен код на грешкатаAPI описание на грешката
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Причина

Тези грешки може да са предизвикани от някой от следните проблеми:
  • Програми или процеси, които си пречат с интернет комуникациите
  • Проблеми с ресурсите на компютъра
  • Висока интернет активност
  • Възстановими грешки на базата данни

БИБЛИОГРАФИЯ

Ако информацията в настоящата статия не ви е помогнала, изберете една от следните препратки:
Свойства

ИД на статията: 836941 – Последен преглед: 31.01.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка