Може да получите съобщение за грешка "формуляр съдържа грешки при проверка на схема", когато конвертирате основния източник на данни на решение в нова схема в InfoPath 2007 или в InfoPath 2003 Service Pack 1

Прилага се за: Microsoft Office InfoPath 2007

Симптоми


В Microsoft Office InfoPath 2007 и Microsoft Office InfoPath 2003 Service Pack 1 (SP1) Когато конвертирате основния източник на данни на решение в нова схема на формуляр може да се отваря. Освен това можете да получите следното съобщение за грешка:
InfoPath не може да отвори следния файл: името на файла.xml.
Формулярът съдържа грешки при проверка на схемата.

Причина


Този проблем възниква, защото командата Конвертиране на основния източник на данни прави промени в XML схема на формуляра. Командата Конвертиране на основния източник на данни се изключва опцията за автоматично надстройване на съществуващи формуляри . Тази опция се намира в менюто инструменти под Формата опция.

Командата Конвертиране на основния източник на данни се изключва опцията за автоматично надстройване на съществуващи формуляри , защото InfoPath не може да създаде автоматично съпоставяне между старата схема и нова схема.

Статус


Това поведение е умишлено.