Как да копирате текста на съобщение за грешка в текстов редактор


ВЪВЕДЕНИЕ


Тази статия описва как да копирате текста на съобщение за грешка в текстов редактор, като например Notepad или в имейл съобщение.Забележка Съдържанието на съобщение за грешка може да ви помогне за отстраняване или отстраняване на грешки в програми, които имат проблеми.

Повече информация


За да копирате текста на съобщение за грешка, Използвайте клавишната комбинация CTRL + INSERT, за да поставите текста в Notepad или в имейл съобщение. За да копирате текста на съобщение за грешка в Notepad, изпълнете следните стъпки:
  1. Когато получите съобщение за грешка, натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато и натиснете клавиша INSERT.
  2. Щракнете върху Старт, щракнете върху изпълнение, въведете Notepadи след това щракнете върху OK.
  3. В менюто Редактиране на Notepad щракнете върху постави. Или щракнете с десния бутон някъде в основния текст на нов празен документ на Notepad и след това щракнете върху постави.