Системата за управление на цифровите права Windows Media Digital Rights Management може да не функционира при промяна на хардуера на компютъра

СИМПТОМИ

Системата за управление на цифрови права Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM) може да не функционира след промяна на хардуерната конфигурация на компютъра. Възможно е да не се възпроизвежда защитено съдържание. Защитеното съдържание включва например закупени и изтеглени от онлайн магазин музикални произведения.

Могат да се появят следните съобщения за грешка:
The license to play the packaged media is invalid. ("Лицензът за възпроизвеждане на пакетирани медийни файлове е невалиден.")
C00D277F - Secure storage protection error. ("C00D277F - Грешка в защитата на защитено хранилище.") Restore your licenses from a previous backup and try again. ("Възстановете вашите лицензи от предишен архив и опитайте пак.")

ПРИЧИНА

Този проблем възниква, защото системата Windows Media DRM поддържа информация, която се базира на хардуерната конфигурация на компютъра. Ако бъдат променени определени компоненти, Windows Media DRM може да престане да функционира, защото промяната може да бъде интерпретирана като неразрешен опит за преместване на съдържанието на друг компютър.

Този проблем може да се появи, след като извършите една или няколко от следните промени на компютърния хардуер:
 • Наскоро е сменен хардуерен компонент, например процесорът или дънната платка.
 • Променили сте някоя от настройките на BIOS, която влияе на хардуерните компоненти, например деактивиране на поддръжката на технологията hyper-threading от централния процесор.
 • Преместили сте твърдия диск от един компютър на друг.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, е необходимо да възстановите хардуерна конфигурация на компютъра или да върнете настройките на BIOS преди промените. Възстановяването на първоначалната конфигурация/настройки на компютъра вероятно ще отстрани проблема. Можете да разрешите проблема с DRM чрез възстановяване на хардуерната конфигурация или настройките на BIOS. Ако планирате да промените хардуерните компоненти в бъдеще, изпълнете стъпките от 1 до 5, описани по-долу в този раздел. Ако не сте извършвали промени на хардуера, или ако възстановяването на хардуерната конфигурация не разрешава проблема, изпълнете стъпките от 3 до 5.

Внимание Ако преминете директно към стъпка 3 и нямате направено наскоро резервно копие на вашите лицензи, възможно е да не става възпроизвеждането на защитени файлове, които сте изтеглили преди. Ако възникне този проблем, свържете се с доставчика на съдържанието, за да определите как да изтеглите нови лицензи за тези файлове. Пример на доставчик на съдържание е магазинът, в който сте закупили защитените файлове.
 1. Направете резервно копие на вашите лицензи. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В Microsoft Windows Media Player в менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Manage Licenses ("Управление на лицензи") в Windows Media Player 10 или върху License Management ("Управление на лицензи") в Windows Media Player версии 7.x до 9.

   За да промените местонахождението на резервните копия на вашите лицензи, натиснете Change ("Промени") и изберете мястото, където искате те да се съхраняват.
  2. Натиснете Back Up Now ("Създай резервно копие").
  Забележка Лицензодателят, който например може да е онлайн магазинът, в който сте закупили защитения файл, определя дали имате право да направите резервни копия на конкретен лиценз. Поради това е възможно да не можете да направите резервни копия на всички ваши лицензи. Ако не можете да направите резервно копие на лиценза за конкретен файл, няма да можете да възстановите този лиценз след извършване на промяна на хардуерен компонент. Тъй като не можете да възстановите даден лиценз, няма да можете да възпроизвеждате защитения файл.

  За допълнителна информация посетете уебсайта на лицензодателя, на който ще можете да разберете дали се поддържа функцията Backup and Restore ("Резервно копиране и възстановяване") на Windows Media DRM.

 2. Направете желаните промени в хардуерната конфигурация на компютъра.
 3. Изтрийте всички файлове в папката Windows Media DRM, за да инициализирате системата за управление на цифрови права на Windows Media. Windows Media DRM е скрита системна папка. За да разгледате скритите файлове и папки, изпълнете следната процедура:
  1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
  2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папки") и след това върху раздела View ("Изглед").
  3. Щракнете върху Show hidden files and folders ("Показвай скрити файлове и папки") и премахнете отметката от квадратчето Hide protected operating system files ("Скрий защитените файлове на операционната система").
  По-долу са описани типичните местонахождения на папката Windows Media DRM (в зависимост от версията на вашата операционна система):

  • Microsoft Windows 2000 и Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Ако не можете да намерите папката Windows Media DRM, точното й местонахождение на компютъра можете да откриете в следния ключ на системния регистър:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath

  Забележка По подразбиране пътят се показва в двоичен формат. За да видите този път във формат на обикновен текст, щракнете двукратно върху DataPath. В диалоговия прозорец Edit Binary Value ("Редактиране на двоична стойност") пътят се показва в колоната вдясно.
 4. Индивидуализирайте вашата DRM система на Windows Media.

  За да инсталирате най-новите DRM компоненти на Windows Media, вижте инструкциите на следния уебсайт на Microsoft:
 5. Възстановете вашите лицензи. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools ("Инструменти") на Windows Media Player 10 щракнете върху Manage Licenses ("Управление на лицензи") или върху License Management ("Управление на лицензи") за Windows Media Player версии 7.x до 9.
  2. Изберете мястото, на което се съхраняват резервните копия на вашите лицензи. Ако съхранявате лицензите на дискета, поставете я във флопидисковото устройство.
  3. Натиснете бутона Restore Now ("Възстанови сега").
  Забележка Тази стъпка изисква наличието на връзка с Интернет. Ако имате въпроси относно Windows Media Player и поверителността на личните данни, вижте декларацията за поверителност, отнасяща се за Windows Media Player. За показване на декларацията за поверителност в Windows Media Player изберете опцията View Privacy Statement ("Показване на декларацията за независимост") в менюто Help ("Помощ").

СТАТУС

Това поведение е обусловено от дизайна на системата.
Свойства

ИД на статията: 891664 – Последен преглед: 4.12.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка