Шрифтове, които се инсталират с пакетите и програмите на Office 2007

За Microsoft Office 2003 Microsoft Office XP и Microsoft Office 2000 версия на тази статия вижте 837463 .

Въведение

Когато инсталирате пакета 2007 Microsoft Office или програма от 2007 Office, шрифтове са инсталирани. Тази статия описва шрифтове, които са инсталирани с инсталацията на Office 2007.

Забележка: От вас инсталационни опции определят конкретните шрифтове, които са инсталирани. Всички налични шрифтове не са инсталирани при типична инсталация на 2007 Office.

Допълнителна информация

Следната таблица включва шрифтовете, които са инсталирани с Microsoft Office Professional Plus 2007.

Забележка: Други инсталации на 2007 Office като Microsoft Office Basic 2007 и Microsoft Word 2007 Инсталирайте по-малък набор от тези шрифтове.

ФайлИме на шрифт
AGENCYB.TTFАгенция FB получер (TrueType)
AGENCYR.TTFАгенцията FB (TrueType)
ALGER.TTFАлжир (TrueType)
ANTQUAB.TTFКнига археологичен получер (TrueType)
ANTQUABI.TTFКнига археологичен получер курсив (TrueType)
ANTQUAI.TTFКнига археологичен курсив (TrueType)
ARIALN.TTFArial тясна (TrueType)
ARIALNB.TTFArial тясна получер (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial тясно получер курсив (TrueType)
ARIALNI.TTFArial тясно курсив (TrueType)
ARIALUNI.TTFArial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial закръглена MT получер (TrueType)
BASKVILL.TTFБаскервил стари лицето (TrueType)
BAUHS93.TTFБаухаус 93 (TrueType)
BELL.TTFЗвънец MT (TrueType)
BELLB.TTFЗвънец MT получер (TrueType)
BELLI.TTFЗвънец MT курсив (TrueType)
BERNHC.TTFБернар MT съкратен (TrueType)
BKANT.TTFКнига археологичен (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT получер (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT получер курсив (TrueType)
BOD_BLAI.TTFBodoni MT черен курсив (TrueType)
BOD_BLAR.TTFBodoni MT черно (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT кондензирано получер (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT кондензирано получер курсив (TrueType)
BOD_CI.TTFBodoni MT кондензирано курсив (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT съкратен (TrueType)
BOD_I.TTFBodoni MT курсив (TrueType)
BOD_PSTC.TTFBodoni MT постер компресиран (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFКнижовник стар стил (TrueType)
BOOKOSB.TTFСтар стил книжовник получер (TrueType)
BOOKOSBI.TTFКнижовник стар стил получер курсив (TrueType)
BOOKOSI.TTFКнижовник стар стил Italic (TrueType)
BRADHITC.TTFБрадли ръчно ИТК
BRITANIC.TTFБританска (True получер)
BRLNSB.TTFБерлин Sans FB получер (TrueType)
BRLNSDB.TTFБерлин Sans FB игри получер (TrueType)
BRLNSR.TTFБерлин Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFБродуей (TrueType)
BRUSHSCI.TTFЧетка ръкопис MT курсив (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFCalibri получер (TrueType)
CALIBRII.TTFCalibri курсив (TrueType)
CALIBRIZ.TTFCalibri получер курсив (TrueType)
CALIFB.TTFКалифорния FB получер (TrueType)
CALIFI.TTFКалифорния FB курсив (TrueType)
CALIFR.TTFКалифорния FB (TrueType)
CALIST.TTFКалисто MT (TrueType)
CALISTB.TTFКалисто MT получер (TrueType)
CALISTBI.TTFКалисто MT получер курсив (TrueType)
CALISTI.TTFКалисто MT курсив (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria математически (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria получер (TrueType)
CAMBRIAI.TTFCambria курсив (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria получер курсив (TrueType)
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara получер (TrueType)
CANDARAI.TTFCandara курсив (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara получер курсив (TrueType)
CASTELAR.TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK.TTFCentury областта (TrueType)
CENTAUR.TTFКентавър (TrueType)
CENTURY.TTFCentury (TrueType)
CHILLER.TTFЧилър (TrueType)
COLONNA.TTFКолона MT (TrueType)
CONSOLA.TTFШрифтът (TrueType)
CONSOLAB.TTFШрифтът получер (TrueType)
CONSOLAI.TTFШрифтът курсив (TrueType)
CONSOLAZ.TTFШрифтът получер курсив (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia получер (TrueType)
CONSTANI.TTFContantia курсив (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia получер курсив (TrueType)
COOPBL.TTFКупър черно (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate готически получер (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate готически светлина (TrueType)
CORBEL.TTFСкоба (TrueType)
CORBELB.TTFСкоба получер (TrueType)
CORBELI.TTFСкоба курсив (TrueType)
CORBELZ.TTFПолучер курсив скоба (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFСлон (TrueType)
ELEPHNTI.TTFСлон курсив (TrueType)
ENGR.TTFГравьори (TrueType)
ERASBD.TTFЕпохи получер ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTFЕпохи игри ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTFЕпохи светлина ITC (TrueType)
ERASMD.TTFСредна ITC епохи (TrueType)
FELIXTI.TTFФеликс вграждане на субтитри (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFФранклин готически книга (TrueType)
FRABKIT.TTFФранклин готически книга курсив (TrueType)
FRADM.TTFФранклин готически игри (TrueType)
FRADMCN.TTFФранклин готически игри условие (TrueType)
FRADMIT.TTFФранклин готически игри курсив (TrueType)
FRAHV.TTFФранклин готически хеви (TrueType)
FRAHVIT.TTFФранклин готически висок курсив (TrueType)
FRAMDCN.TTFФранклин готически среда условие (TrueType)
FREESCPT.TTFСвободен скрипт (TrueType)
FRSCRIPT.TTFФренски скрипт MT (TrueType)
FTLTLT.TTFFootlight MT светлина (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond получер (TrueType)
GARAIT.TTFGaramond курсив (TrueType)
GIGI.TTFДжиджи (TrueType)
GILBI___.TTFГил Sans MT получер курсив (TrueType)
GILB____.TTFГил Sans MT получер (TrueType)
GILC____.TTFГил Sans MT съкратен (TrueType)
GILI____.TTFГил Sans MT курсив (TrueType)
GILLUBCD.TTFГил Sans Ultra получер съкратен (TrueType)
GILSANUB.TTFГил Sans Ultra получер (TrueType)
GIL_____.TTFГил Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFГлостър MT допълнително съкратен (TrueType)
GLSNECB.TTFГил Sans MT Ext съкратени получер (TrueType)
GOTHIC.TTFГотически Century (TrueType)
GOTHICB.TTFCentury готически получер (TrueType)
GOTHICBI.TTFCentury готически получер курсив (TrueType)
GOTHICI.TTFГотически курсив Century (TrueType)
GOUDOS.TTFGoudy стар стил (TrueType)
GOUDOSB.TTFСтар стил Goudy получер (TrueType)
GOUDOSI.TTFGoudy стар стил Italic (TrueType)
GOUDYSTO.TTFGoudy як (TrueType)
HARLOWSI.TTFХарлоу твърди курсив (TrueType)
HARNGTON.TTFХарингтън (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFВисока кула текст (TrueType)
HTOWERTI.TTFВисока кула текст курсив (TrueType)
IMPRISHA.TTFОтпечатък MT сянка (TrueType)
INFROMAN.TTFНеформални Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFЧерното влечуго ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFВи скрипт ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFКристен ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFШрифтово (TrueType)
KUNSTLER.TTFKunstler скрипт (TrueType)
LATINWD.TTFРазширена латиница (TrueType)
LBRITE.TTFLucida светъл (TrueType)
LBRITED.TTFLucida светъл Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFLucida светъл Demibold курсив (TrueType)
LBRITEI.TTFLucida светъл курсив (TrueType)
LCALLIG.TTFLucida калиграфия курсив (TrueType)
LFAX.TTFLucida Факс редовно (TrueType)
LFAXD.TTFLucida Факс Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTFLucida Факс Demibold курсив (TrueType)
LFAXI.TTFLucida Факс курсив (TrueType)
LHANDW.TTFLucida ръкопис курсив (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans редовно (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida Sans Demibold курсив (TrueType)
LSANSI.TTFLucida Sans курсив (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans редовно пишеща машина (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans получер пишеща машина (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans пишеща машина получер наклонена (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans пишеща машина наклонена (TrueType)
MAGNETOB.TTFМагнитно получер (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFМатурите MT скрипт букви (TrueType)
MISTRAL.TTFМистрал (TrueType)
MOD20.TTFМодерен № 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Минчо (TrueType)
MTCORSVA.TTFМонотон Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT допълнителната (TrueType)
NIAGENG.TTFНиагара надпис (TrueType)
NIAGSOL.TTFНиагара твърди (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR на разширен (TrueType)
OLDENGL.TTFСтар английски текст MT (TrueType)
ONYX.TTFОникс (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFДворецът скрипт MT (TrueType)
PAPYRUS.TTFПапирус (TrueType)
PARCHM.TTFПергамент (TrueType)
PERBI___.TTFПерпетуа получер курсив (TrueType)
PERB____.TTFПерпетуа получер (TrueType)
PERI____.TTFПерпетуа курсив (TrueType)
PERTIBD.TTFВграждане на субтитри MT Перпетуа получер (TrueType)
PERTILI.TTFПерпетуа вграждане на субтитри MT светлина (TrueType)
PER_____.TTFПерпетуа (TrueType)
PLAYBILL.TTFПрограма за месец (TrueType)
POORICH.TTFЛошо Richard (TrueType)
PRISTINA.TTFПрищина (TrueType)
RAGE.TTFЯрост курсив (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFСправка с MS Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFMS препратка специални (TrueType)
ROCCB___.TTFСъкратени Рокуел (TrueType)
ROCC____.TTFРокуел кондензирано получер (TrueType)
ROCK.TTFРокуел (TrueType)
ROCKB.TTFРокуел получер (TrueType)
ROCKBI.TTFРокуел получер курсив (TrueType)
ROCKEB.TTFРокуел много плътен (TrueType)
ROCKI.TTFРокуел курсив (TrueType)
SCHLBKB.TTFCentury областта получер (TrueType)
SCHLBKBI.TTFCentury областта получер курсив (TrueType)
SCHLBKI.TTFCentury областта курсив (TrueType)
SCRIPTBL.TTFСкрипт MT получер (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI получер (TrueType)
SEGOEUII.TTFSegoe UI курсив (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFПолучер курсив Segoe UI (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard готически (TrueType)
SNAP____.TTFПрилепване ITC (TrueType)
STENCIL.TTFШаблон (TrueType)
TCBI____.TTFTW Cen MT получер курсив (TrueType)
TCB_____.TTFTW Cen MT получер (TrueType)
TCCB____.TTFTW Cen MT кондензирано получер (TrueType)
TCCEB.TTFTW Cen MT кондензирано много плътен (TrueType)
TCCM____.TTFTW Cen MT съкратен (TrueType)
TCMI____.TTFTW Cen MT курсив (TrueType)
TCM_____.TTFTW Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFТемпус Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFViner ръчно ИТК (TrueType)
VIVALDII.TTFVivaldi курсив (TrueType)
VLADIMIR.TTFВладимир скрипт (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
Ако търсите безплатни шрифтове, шрифтове shareware или търговски шрифтове, посетете следния типографски сайт на Microsoft:Този сайт съдържа връзки към типографията новини и данни за контакт. Този сайт съдържа също и актуализирана база данни от над 600 шрифтовете и типографията сайтове.
Свойства

ИД на статията: 924623 – Последен преглед: 16.01.2017 г. – Редакция: 2

Обратна връзка