Описание на поведението на системата в режим на намалена функционалност в Windows Vista

Въведение

Тази статия описва поведението на системата в режим на намалена функционалност в Windows Vista. Тази статия описва двата режима на намалена функционалност, причините за това и функционалностите, достъпни при работа на компютъра в такъв режим.

Важно Тази статия не предоставя информация за отстраняване на проблеми при работа на компютъра в режим на намалена функционалност.За повече информация относно излизането от режима на намалена функционалност щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

925616 При стартиране на Windows Vista може да се появи следното съобщение за грешка: "Your activation period has expired" ("Вашият активационен период приключи")


Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и за потребители на средно ниво.

Режими на намалена функционалност

Windows Vista има следните режими на намалена функционалност:
 • Режим на намалена функционалност "изтекъл гратисен период"
 • Режим на намалена функционалност "неоригинално копие"

Причини за преминаване в режим на намалена функционалност

Този раздел описва причините за преминаване в някой от двата режима на намалена функционалност.

Режим на намалена функционалност "изтекъл гратисен период"

Windows Vista влиза в режима на намалена функционалност "изтекъл гратисен период" в един от следните случаи:
 • При копие на Windows Vista, закупено в търговската мрежа
  • Ако не сте активирали Windows Vista до 30 дни след инсталирането.
  • Ако не сте активирали повторно Windows Vista до 3 дни след смяна на основен елемент от хардуера на компютъра.
 • При копие на Windows Vista, закупено от производител на оригинално оборудване (OEM)
  • Ако не сте активирали Windows Vista до 3 дни след смяна на дънната платка от вашия OEM или на оригиналната дънна платка, с на дънна платка, закупена от доставчик, различен от OEM.
 • При фирмена или корпоративна версия на Windows Vista, използваща услугата за управление на ключове (KMS, Key Management Service)

  Забележка KMS ви позволява да активирате компютъра, като използвате услуга, която се хоства във вашата среда, за да не се налага да се свързвате със сървърите на Microsoft.
  • Ако не сте активирали Windows Vista до 30 дни след инсталирането.
  • Ако не сте подновили активирането на Windows Vista до 210 дни след предишното активиране.
  • Ако не сте активирали Windows Vista в рамките на 30 дни след смяна на твърдия диск на компютъра.
 • При фирмена или корпоративна версия на Windows Vista, използваща ключ за многократно активиране (MAK, Multiple Activation Key)

  Забележка Ключът MAK ви позволява да активирате няколко компютъра чрез свързване към сървърите на Microsoft по интернет или по телефона.
  • Ако не сте активирали Windows Vista до 30 дни след инсталирането.
  • Ако не сте активирали повторно Windows Vista до 30 дни след смяна на основен елемент от хардуера на компютъра.

Режим на намалена функционалност "неоригинално копие"

Windows Vista влиза в режима на намалена функционалност "неоригинално копие" в един от следните случаи:
 • Програмата Windows Genuine Advantage (WGA) е открила блокиран продуктов ключ или пиратски продуктов ключ.

  Забележка Програмата WGA е услуга на Microsoft, която открива дали вашата версия на Vista е оригинална. Продуктовият ключ е уникален софтуерен ключ, който служи за идентифициране на продукта като оригинален.

 • Програмата WGA открива неправилните или модифицираните двоични файлове за активиране.

  Забележка Двоичният файл е файл в компютъра, който съдържа кодирани данни за съхранение и обработка.

 • Windows Vista е в режим на намалена функционалност "изтекъл гратисен период".

Действия, недостъпни в режим на намалена функционалност

Този раздел описва действията, които не са достъпни в двата режима на намалена функционалност.

Режим на намалена функционалност "изтекъл гратисен период"

Ако Windows Vista работи в режима на намалена функционалност "изтекъл гратисен период", няма да можете да извършвате следните действия:
 • Да играете вградени игри

  Игрите, предоставяни заедно с Windows Vista, не са достъпни в режим на намалена функционалност.
 • Да използвате Premium функциите

  Premium функциите на Windows Vista, като Aero Glass, ReadyBoost и BitLocker, не са достъпни в режим на намалена функционалност.
 • Да влезете в системата за повече от един час

  В режим на намалена функционалност можете да влезете в Windows Vista само за един час.

Режим на намалена функционалност "неоригинално копие"

Ако Windows Vista работи в режима на намалена функционалност "неоригинално копие", няма да можете да извършвате следните действия:
 • Да използвате определени функции на Windows Vista

  Функциите Aero Glass и Windows ReadyBoost, предоставяни заедно с Windows Vista, не са достъпни в режим на намалена функционалност.
 • Да получавате определено съдържание от Microsoft

  Premium съдържанието от Центъра за изтегляне на Microsoft не е достъпно в режим на намалена функционалност.

Действия, достъпни в режим на намалена функционалност

Този раздел описва действията, които са достъпни в двата режима на намалена функционалност.

Режим на намалена функционалност "изтекъл гратисен период"

Ако Windows Vista работи в режима на намалена функционалност "изтекъл гратисен период", ще можете да извършвате следните действия:
 • Активиране на Windows Vista

  Можете да активирате продуктовия ключ за Windows Vista.
 • Отдалечено стартиране на скриптове в Windows Vista

  Можете да използвате инструментите за управление на Windows (WMI, Windows Management Instrumentation), за да стартирате скриптове на компютъра от отдалечена точка.

  Забележка WMI е инфраструктурата за данни и операции за управление в операционните системи на базата на Windows.

 • Смяна на продуктовия ключ

  Можете да смените продуктовия ключ за Windows Vista.
 • Влизане в системата за един час
  • Можете да влезете в Windows Vista за един час, за да получите нов продуктов ключ или за достъп до данни на локалния компютър.
  • Можете да използвате повечето функции на Windows Vista.
  • Можете да активирате продуктовия ключ за Windows Vista.
  • Имате възможност за отдалечен достъп до споделено мрежово местоположение.
 • Можете да останете в системата

  Ако вече сте влезли в Windows Vista, можете да останете в системата. Windows Vista няма да ви изключи от системата.
 • Можете да стартирате Windows Vista в безопасен режим

  Можете да стартирате компютъра в безопасен режим на Windows Vista, за да получите достъп до локално съхранявани данни. Windows Vista няма да ви изключи от системата.

Режим на намалена функционалност "неоригинално копие"

Ако Windows Vista работи в режима на намалена функционалност "неоригинално копие", ще можете да извършвате следните действия:
 • Да използвате функциите на Windows Vista

  Можете да използвате повечето функции на Windows Vista.
 • Активиране на Windows Vista

  Можете да активирате продуктовия ключ за Windows Vista.
 • Смяна на продуктовия ключ

  Можете да смените продуктовия ключ за Windows Vista.
 • Влизане за неограничено време за извършване на определени действия

  Можете да влезете в Windows Vista без ограничението от един час, за да получите нов продуктов ключ или за достъп до локално съхранявани данни.

Сходни проблеми и решения

За повече информация относно активирането на Windows Vista щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

947874 Инсталиране на Windows Vista Service Pack 1 след изтичане на срока за активиране на Windows Vista

Свойства

ИД на статията: 925582 – Последен преглед: 4.05.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка