Невъзможност за избор или форматиране на дял на твърдия диск при опит за инсталиране на Windows Vista

СИМПТОМИ

При опит за инсталиране на Windows Vista може да наблюдавате един или повече от следните симптоми:
 • Твърдият диск, на който искате да инсталирате Windows Vista, не фигурира в списъка.
 • Не можете да изберете дял от твърдия диск, на който да инсталирате Windows Vista.
 • Не можете да форматирате дял или дялове от твърд диск.
 • Не можете да зададете правилен размер за дял на твърдия диск.
 • Получавате следното съобщение за грешка:
  Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation ("Windows не може да намери системен том, удовлетворяващ критериите за инсталация")

ПРИЧИНА

Проблемът може да възникне поради някоя от следните причини:
 • Windows Vista e несъвместима с контролер или драйвер на външна памет.
 • Остарял контролер или драйвер на външна памет.
 • Твърдият диск, на който искате да инсталирате Windows Vista, представлява динамичен диск.
 • Разхлабен кабел за данни на компютъра или наличие на друг хардуерен проблем.
 • Повреден твърд диск или файлова система на Windows.
 • Опит за избор на форматиран с FAT32 дял или друг тип дял, несъвместим с Windows Vista.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите проблема, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Уверете се, че дялът е съвместим с Windows Vista

Не можете да инсталирате Windows Vista на форматиран с FAT32 дял. Освен това трябва да конфигурирате правилно динамичните дискове за използване с Windows Vista. За да се уверите, че дялът е съвместим с Windows Vista, изпълнете следните стъпки:
 1. За динамичен диск с прост том използвайте помощната програма Diskpart.exe, за да конфигурирате диска като активен. За повече информация относно начините за използване на помощната програма Diskpart.exe щракнете върху номера на следната статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:

  300415 Описание на помощната програма на командния ред Diskpart.exe (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 2. Форматираните за FAT32 дялове трябва да бъдат преформатирани или преобразувани в NTFS дялове чрез използване на командата Convert.exe .

  Забележка При форматиране на дял се премахват всички съдържащи се в него данни. Данните включват всички файлове в дяла. За повече информация относно начините за използване на командата Convert.exe щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:

  314097 Начини за използване на Convert.exe за преобразуване на дял във файлова система NTFS (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Метод 2: Актуализирайте драйверите на контролера на твърдия диск

Ако желаете да инсталирате Windows Vista като надстройка, е неободимо да актуализирате драйверите на контролера на твърдия диск до най-новите драйвери.

Забележка Инсталиращата програма на Windows Vista предлага функция за мигриране на наличните драйвери към новата операционна система. Следователно инсталиращата програма на Windows Vista може да използва текущо инсталираните на компютъра драйвери. Ако на компютъра не са инсталирани най-новите драйвери, инсталиращата програма може да използва по-стари драйвери. В този случай можете да наблюдавате проблеми в съвместимостта.

Метод 3: Осигурете подходящи драйври за контролера на твърдия диск

Ако опитвате да инсталирате Windows Vista самостоятелно, трябва да осигурите подходящи драйвери за контролера на твърдия диск. При подсказване да изберете диск, на който да инсталирате Window Vista, трябва също да щракнете за избор на опцията Load Driver ("Зареждане на драйвер") . Инсталиращата програма на Windows Vista ще ви напътства в останалата част на процеса.

Метод 4: Прегледайте файла Setupact.log, за да се уверите, че дялът е активен

Ако получите следното събощение за грешка, се уверете, че дялът е активен, като разгледате файла Setupact.log:
Windows is unable to find a system volume that meets its criteria for installation ("Windows не може да намери системен том, удовлетворяващ критериите за инсталация")
Забележки
 • При инсталиране на Windows Vista като надстройка файлът Setupact.log се намира в папката Устройство:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Устройство означава устройството, съдържащо съществуващата инсталация на Windows.
 • При самостоятелно инсталиране на Windows Vista файлът Setupact.log се намира в папката Устройство:\$WINDOWS\Sources\Panther. Устройство означава съдържащото файловете на инсталиращата програма на Windows Vista DVD устройство.
За да проверите дали дялът е аквивен, изпълнете следните спъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Стартирай"), щракнете върху Run ("Изпълни"), въведете notepad и натиснете OK.
 2. В менюто File ("Файл") щракнете върху Open ("Отвори").
 3. Намерете и щракнете върху файла Setupact.log и щракнете върху Open ("Отвори").
 4. Намерете раздела "DumpDiskInformation". Този раздел съдържа информация за схемата на съответствие на дяла.
 5. Намерете в раздела "DumpDiskInformation" подобен на следния регистрационен запис:
  Disk [0] partition [1] is an active partition ("Диск [0], дял [1] е активен дял")
 6. Възможно е твърдият диск да не е конфигуриран за използване на операционна система Windows, ако този регистрационен запис се вижда след подобен на следния:
  Unknown ("Неизвестен")
  В този случай използвайте помощната програма Diskpart.exe, за да конфигурирате като активен друг дял.

  Забележка Тази стъпка възпрепятства стартирането на операционна система на друг производител.

Метод 5: Проверете за актуализации на фърмуера и системния BIOS

За актуализации на фърмуера и системния BIOS се обърнете към производителя на хардуера и компютъра. За информация как да се свържете с производителя на хардуера щракнете върху съответния номер в следващия списък, за да видите статията в базата знания на Microsoft:65416 Информация за контакти с доставчици на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60781 Информация за контакти с доставчици на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

60782 Информация за контакти с доставчици на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Метод 6: Проверете дали системният BIOS разпознава правилно твърдия диск

За информация относно начините на проверка дали системният BIOS разпознава правилно твърдия диск се обърнете към производителя на компютърния хардуер.

Метод 7: Използвайте помощната програма Chkdsk.exe, за да проверите за проблеми

Изпълнете помощната програма Chkdsk.exe, за да проверите за дискови проблеми. Сменете твърдия диск, ако е повреден.

Метод 8: Използвайте помощната програма Diskpart.exe, за да почистите диска, и изпълнете отново инсталиращата програма на Windows Vista

Ако сте опитали всички изброени в този раздел методи и не сте отстранили проблема, използвайте помощната програма Diskpart.exe, за да почистите диска, и изпълнете отново инсталиращата програма на Windows Vista.

Забележка Използвайте този метод само ако желаете да инсталирате Windows Vista самостоятелно. При почистване твърдият диск се форматира. Всички дялове и данни на твърдия диск се премахват за постоянно. Настоятелно препоръчваме да извършите резервно копиране на файловете на твърдия диск преди да го почистите.

За да използвате помощната програма Diskpart.exe за почистване на твърдия диск, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Изпълни"), въведете diskpart и натиснете OK.
 2. Въведете list disk ("списък на дисковете") и натиснете ENTER. Показва се списък на всички налични твърди дискове.
 3. Въведете sel disk номер и натиснете ENTER. номер е номерът на твърдия диск, който желаете да почистите. Твърдият диск е избран.
 4. Въведете det disk и натиснете ENTER. Показва се списък от дяловете на твърдия диск. Използвайте информацията, за да проверите дали е избран правилният диск.
 5. Уверете се, че дискът не съдържа необходими данни, въведете clean all ("изчисти всички") и натиснете ENTER, за да почистите диска. Всички дялове и всички данни на диска се премахват за постоянно.
 6. Въведете exit ("изход") и натиснете ENTER.
 7. Изпълнете инсталиращата програма на Windows Vista за самостоятелно инсталиране на Windows Vista.
Свойства

ИД на статията: 927520 – Последен преглед: 18.07.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка