Защо получавам съобщение за грешка „Операцията е прекъсната“, когато посещавам уеб страница в Internet Explorer?

Защо получавам следното съобщение за грешка, когато посещавам уеб страница в Internet Explorer?
Internet Explorer не може да отвори Интернет сайта http://<уеб сайт>.com. Операцията е прекъсната.
Отговор: Internet Explorer 7 не може да покаже конкретен елемент от уеб страницата на този уеб сайт.

Как да поправя този проблем?

Най-лесният начин да поправите този проблем е да извършите надстройка до Internet Explorer 8. Този проблем вече не се появява в Internet Explorer 8. За да извършите надстройка до Internet Explorer 8, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Windows Internet Explorer 8: Начална страница
http://windows.microsoft.com/bg-bg/internet-explorer/products/ie/home
Можете също да се свържете със собствениците на уеб сайта и да им кажете, че не можете да прегледате техния уеб сайт в Internet Explorer 7. Ако разработчиците на уеб сайта проявят интерес, разделът Повече информация за разработчици обяснява как уеб разработчиците могат да направят прости промени в техните уеб сайтове, който ще ги направят напълно съвместими с Internet Explorer 7. Междувременно, разбира се, няма да можете да преглеждате този уеб сайт, така че извършването на надстройка до Explorer 8 може да е по-добрата опция за вас.

Повече информация за разработчици

Този проблем възниква, защото HTML елемент на дъщерен контейнер съдържа скрипт, който се опитва да модифицира елемента на родителския контейнер за дъщерния контейнер. Скриптът се опитва да модифицира елемента на родителския контейнер, като използва или методаinnerHTML, или метода appendChild.

Например този проблем може да възникне, ако DIV елемент е дъщерен контейнер в BODYелемент, а СКРИПТ блок в DIV елемента се опитва да модифицира BODY елемента, който е родителски контейнер за DIV елемента.

За повече информация относно тази грешка посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Какво се случи с „Операцията е прекъсната“?
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2008/04/23/what-happened-to-operation-aborted.aspx
Забележка Потребителите може да получават това съобщение за грешка, също и ако уеб сайт в Зона „Надеждни сайтове“ изпрати HTTP 302 пренасочване към страница в Зона „Интернет“. При защитен режим Internet Explorer 7 и по-късни версии, работещи под Windows Vista или по-късни операционни системи, предотвратяват от съображения за сигурност пренасочвания от уеб страници със средна цялостност към уеб страници с ниска цялостност. В тези случаи потребителите могат да получат подобно съобщение за грешка „Операцията е прекъсната“. За да разрешите този проблем, се уверете, че HTTP 302 пренасочванията са за страници в рамките същата зона. Например се уверете, че пренасочването е от една страница в Зона „Надеждни сайтове“ към друга страница в Зона „Надеждни сайтове“. Или, уверете се, че както източника, така и местоназначението на пренасочването не включват промяна в състоянието на защитния режим на Internet Explorer.

Заобиколно решение 1

За да заобиколите този проблем, пишете блокове на скриптове, които модифицират само затворени контейнери или модифицират само непосредствения елемент на контейнера на скрипта. За да направите това, можете да използвате контейнер за затваряне на целевия контейнер или можете да преместите блока на скрипта в контейнера, който искате да модифицирате.

Заобиколно решение 2

Можете да изключите удобните съобщения за HTTP грешки в Internet Explorer. Това заобиколно решение все още позволява на съобщението за грешка да се появява. Въпреки това Internet Explorer не излиза от страницата, след като възникне грешката. Това заобиколно решение работи само за Internet Explorer 6.

За да направите това, следвайте тези стъпки:

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.
  2. В раздела Разширени щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Показвай удобни съобщения за HTTP грешки под раздела Преглед, след което щракнете върху OK.
  3. Затворете браузъра.

Заобиколно решение 3

Можете да забраните активното изготвяне на скриптове в Internet Explorer. Това заобиколно решение избягва условието за грешката, като възпрепятства изпълнението на всички скриптове. Но недостатъкът на това заобиколно решение е, че страницата не показва промени, настъпили в резултат от по-ранни успешни динамични промени на страницата. Също така за всички страници в една и съща зона на защита не е разрешено активното изготвяне на скриптове, докато функцията не бъде разрешена отново.За Internet Explorer 7 използвайте един от следните методи.

Метод 1

Добавете съответния сайт към ограничените сайтове, за които изготвянето на скриптове е изключено по подразбиране.


Забележка Този метод оказва влияние не само върху изготвянето на скриптове, но и върху много други аспекти на страницата, включително ActiveX контролите, които се забраняват или се настройват да отправят подкана за тази зона.За да направите това, следвайте тези стъпки:

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.
  2. В раздела Защита изберете зоната Ограничени сайтове.
  3. Щракнете върху Сайтове, щракнете върху Добавяне и след това щракнете върху OK.

Метод 2

Задайте активното изготвяне на скриптове на „Подкана“ или на „Забранено“, когато преглеждате засегнат сайт за зоната, в която се зарежда сайтът.

Забележка Тази настройка оказва влияние върху всички сайтове в зоната и трябва да бъде зададена обратно на „Позволено“, когато преглеждате други сайтове. Определете под коя зона е зареден сайтът, като погледнете в долния десен ъгъл на лентата на състоянието.
  1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.
  2. От раздела Защита изберете зоната, под която да се зарежда сайтът.
  3. Превъртете надолу до раздела Изготвяне на скриптове и задайте активното изготвяне на скриптове на Забранено - забранява скриптовете или на Подкана - подканя потребителя да изпълни или да не изпълни скриптовете.
  4. Щракнете върху OK.


Забележка Метод 1 и метод 2 в Internet Explorer 7 могат да направят сайта неизползваем. Забранете скриптовете само, ако проблемът възниква често на един и същ сайт. Ако промените настройката Изготвяне на скриптове, се уверете, че в последствие връщате настройката обратно на Разрешено, така че другите сайтове в тази зона да не бъдат засегнати. Ако не можете да забраните изготвянето на скриптове, използвайте заобиколно решение 1 или извършете надстройка до Internet Explorer 8.

Пример 1

В този пример DIV елементът е елемент на дъщерен контейнер. СКРИПТ блокът в DIV елемента се опитва да модифицира BODY елемента. BODY елементът е незатвореният родителски контейнер на DIV елемента.
<html>
<body>
<div>
<script type="text/Javascript">
document.body.innerHTML+="sample text";
</script>
</div>
</body>
</html>
За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Модифицирайте родителския елемент

Преместете СКРИПТ блока в обхвата на BODY елемента. Това е контейнерът, който скриптът се опитва да модифицира.
<html>
<body>
<div>
</div>
<script type="text/Javascript">
document.body.innerHTML+="sample text";
</script>
</body>
</html>

Метод 2: Модифицирайте елемент на затворен контейнер

Добавете затворен контейнер като контейнер в елемента на родителския контейнер. След това модифицирайте новия затворен контейнер с блок на скрипт.
<html>
<body>
<div id="targetContainer">
</div>
<div>
<script type="text/Javascript">
document.getElementById('targetContainer').innerHTML+="sample text";
</script>
</div>
</body>
</html>

Пример 2

В този пример СКРИПТ блок, който е в дълбоко загнезден елемент на TD контейнер се опитва да модифицира BODY елемент на родителски контейнер, като използва метода appendChild.
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>
<script type="text/Javascript">
var d = document.createElement('div');
document.body.appendChild(d);
</script>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
За да разрешите този проблем, преместете СКРИПТ блока в BODY елемента.
 <html>
<body>
<table>
<tr>
<td>
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/Javascript">
var d = document.createElement('div');
document.body.appendChild(d);
</script>
</body>
</html>

СТАТУС

Това поведение е проектирано по този начин.
Свойства

ИД на статията: 927917 – Последен преглед: 8.08.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка