Възможна е забавена реакция на компютъра при извършване на оценка на съдържанието на уеб страница от фишинг филтъра в Internet Explorer 7

СИМПТОМИ

При използване на Windows Internet Explorer 7 за зареждане на уеб страница е възможна значително забавена реакция от страна на компютъра, докато фишинг филтърът оценява съдържанието на тази уеб страница.

Забележка Phishing Filter (Фишинг филтър) е нова функция в Internet Explorer 7.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква, когато са налице едно или повече от изброените по-долу условия:
  • Уеб страницата съдържа много фреймове (рамки).
  • Преглеждате много фреймове (рамки) в кратък интервал от време.
При разглеждане на фрейм (рамка) Internet Explorer 7 оценява цялата уеб страница. Това може да доведе до значително натоварване на процесора.

РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за актуализация на защитата

За да разрешите този проблем, инсталирайте най-новата кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer 7. Тези актуализации са достъпни за изтегляне от следния уеб сайт на Microsoft: За допълнителна техническа информация относно най-актуалната кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer 7 посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Първото включване на тази корекция в актуализация на защитата е извършено в корекцията 928090 (MS07-016). За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
928090 MS07-016: Кумулативна актуализация на защитата за Internet Explorer (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да отстраните този проблем, е необходимо да изтеглите и инсталирате следната актуализация.

Информация за актуализацията 928089

От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове можете да изтеглите следните файлове:

Актуализация на 32-битовите версии на Windows Vista

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 64-битовите версии на Windows Vista

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 32-битовите версии на Windows XP със Service Pack 2

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 64-битовите версии на Windows XP Professional

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 32-битовите версии на Windows Server 2003 със Service Pack 1

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 64-битовите x64 версии на Windows Server 2003 със Service Pack 1

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Актуализация на 64-битовите версии на Windows Server 2003 за Itanium със Service Pack 1

Файл за изтегляне Изтеглете пакета 928089 сега.

Дата на издаване: 12 декември 2006 г.

За допълнителна информация как да изтеглите файлове за поддръжката от Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове от поддръжката на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft е използвал софтуер за откриване на вируси с най-актуални дефиниции, налични към датата, на която е публикуван файлът. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които способстват за предотвратяване на несанкционирани промени на файла.
Освен това този файл е подписан чрез цифров подпис. Цифровите подписи помагат да предотвратите незабелязани манипулации с файла.

Предварителни изисквания

За да инсталирате тази актуализация, на компютъра трябва да е инсталиран Windows XP Service Pack 2 или Windows Server 2003 Service Pack 1.

Изисквания по отношение на рестартирането

След инсталиране на тази актуализация може да се наложи да рестартирате компютъра.

Информация относно замени с тази актуализация

Тази актуализация не заменя никакви други актуализации.

Забележка Актуализациите на Internet Explorer са кумулативни. Затова бъдещите актуализации на Windows Internet Explorer 7 също ще включват промените, въведени чрез тази актуализация.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Изпълнете следните стъпки, за да заобиколите проблема:
  1. Стартирайте Internet Explorer 7.
  2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Internet Options ("Опции за Интернет").
  3. Щракнете върху раздела Advanced ("Разширени"), след което щракнете върху Disable Phishing Filter ("Деактивиране на фишинг филтъра") в списъка Settings ("Настройки").
  4. Щракнете върху Apply ("Приложи") и натиснете OK.
  5. Рестартирайте Internet Explorer 7.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за".
Свойства

ИД на статията: 928089 – Последен преглед: 13.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка