Използване на инструмента за проверка на системните файлове за поправяне на липсващи или повредени системни файлове

Програмата за проверка на системните файлове е помощна програма в Windows, която позволява на потребителите да сканират за повреди в системните файлове на Windows и да възстановяват повредените файлове. Тази статия описва как да изпълните инструмента за проверка на системните файлове (SFC.exe), който да сканира вашите системни файлове и да поправи липсващи или повредени системни файлове. Ако файл от защитата на ресурсите на Windows (WRP файл) липсва или е повреден, има вероятност Windows да не се държи според очакванията. Възможно е например някои функции на Windows да не работят или Windows да се срине.

Изпълняване на инструмента за проверка на системните файлове (SFC.exe)

За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, направете следното в съответствие с вашата операционна система:
  Windows 8.1 или Windows 8
  Windows 10, Windows 7 или Windows Vista
 2. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  sfc /scannow


  Командата sfc /scannow ще сканира всички защитени системни файлове и ще замести повредените файлове с кеширано копие, което се намира в компресирана папка в %WinDir%\System32\dllcache.
  Контейнерът %WinDir% представя папката на операционната система на Windows. Например C:\Windows.

  Забележка Не затваряйте този команден прозорец, докато проверката не завърши на 100 %. Резултатите от сканирането ще бъдат показани, след като този процес е завършен.
 3. След като процесът приключи, може да получите едно от следните съобщения:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да прегледате включените подробности в CBS.Log файла, можете да копирате информацията във файла Sfcdetails.txt, като използвате командата Findstr, след което прегледайте подробностите във файла Sfcdetails.txt. За да направите това, следвайте тези стъпки:
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права, както е описано в предишната стъпка 1.
 2. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Забележка Файлът Sfcdetails.txt съдържа подробни данни от всички предишни случаи, когато инструментът за проверка на системни файлове е изпълняван на компютъра. Файлът съдържа информация за файловете, които не са били поправени от инструмента за проверка на системните файлове. Проверете записите за датата и часа, за да определите кои са проблемните файлове, намерени при последното изпълнение на инструмента за проверка на системните файлове.
 3. Отворете файла Sfcdetails.txt от работния плот.
 4. Файлът Sfcdetails.txt използва следния формат:
  Дата/час Подробни данни от ПСФ
  Следният примерен регистрационен файл съдържа запис за файл, който не може да бъде поправен:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot 
  repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version =
  6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral,
  VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type
  neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
След като определите кой системен файл е бил повреден и не е можело да бъде поправен от подробната информация във файла Sfcdetails.txt, намерете къде е повреденият файл, след което го заместете ръчно с познато негово работещо копие. Изпълнете следните инструкции:

Забележка Може да вземете познато работещо копие на системния файл от друг компютър, на който се изпълнява същата версия на Windows. Можете да изпълните процес за проверка на системните файлове на този компютър, за да се уверите, че копието файла, който възнамерявате да заместите, е работещо.
 1. Поемете администраторски права върху повредения системен файл. За да направите това в команден прозорец с администраторски права копирайте и после поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Забележка Контейнерът Path_And_File_Name представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
 2. Предоставете на администраторите пълен достъп до повредения системен файл. За да направите това, копирайте и поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете клавиша ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Забележка Контейнерът Path_And_File_Name представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
 3. Заместете повредения системен файл с негово познато работещо копие. За да направите това, копирайте и поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете клавиша ENTER:
  Copy Source_File Destination
  Забележка Контейнерът Source_File представя пътя и името на познатото работещо копие на файла на вашия компютър, а контейнерът Destination представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
Свойства

ИД на статията: 929833 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Обратна връзка